Maaliskuun Tietovuoto: Hedelmällisyys laskee jo ennen 35. ikävuotta

13.3.2018

Suurin osa suomalaisista haluaa lapsia jossakin elämänsä vaiheessa. Nuoret parikymppiset kuitenkin usein lykkäävät lastenhankintaa.

Perhebarometrikyselyissä on tullut esiin, että suomalaisten tiedot iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen ovat puutteellisia. Väestöliitossa onkin käynnistetty hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa heikentyneen hedelmällisyyden riskeistä sekä kehittää keinoja, joilla hedelmällisyyttä koskeva tieto saataisiin havainnollistettua niin, että yhä pienempi osa ihmisistä jäisi tahattomasti lapsettomaksi.

Maaliskuun Tietovuodossa tarkastellaan raskaaksi tulemiseen kulunutta aikaa ensimmäisten lasten kohdalla.

Lue lisää

 
 
 

Maaliskuun Tietovuoto: Hedelmällisyys laskee jo ennen 35. ikävuotta