Sateenkaariperheiden kokemuksia lasten hyvinvoinnista ja perhesuhteista

20.3.2018

Tiistaina 27.3. klo 10–12 julkaistaan Sateenkaariperheiden vanhemmat – Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista -raportti.

Millaisia vahvuuksia ja haavoittuvuuksia sateenkaariperheillä on? Neljättä vuotta käynnissä ollut Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi -tutkimushanke päättyy tilaisuuteen, jossa julkaistaan tulosraportti vanhempien kyselytutkimuksesta.

Sateenkaariperheiden vanhemmat ovat arvioineet 7–18-vuotiaiden lastensa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kiusaamiskokemuksia sekä kertoneet perhesuhteistaan ja tuen saannistaan. Vanhempien arvioita lastensa hyvinvoinnista verrataan lasten itsensä antamiin arvioihin. Sateenkaariperheiden vanhempien käsityksiä perhesuhteistaan, parisuhteestaan, palvelukokemuksistaan ja tuen saannistaan verrataan vastaaviin valtaväestön vanhempien käsityksiin.

Julkaisutilaisuudessa tutkija Kia Aarnio Sateenkaariperheet ry:stä esittelee tuoreita tutkimustuloksia ja tutkimuksen tekijöistä koostuva paneeli keskustelee niiden merkityksestä sekä niiden pohjalta nousevista toimenpide-ehdotuksista.

Tilaisuus on Helsingissä Väestöliiton tiloissa, Kalevankatu 16 A, 5. kerros. Ilmoittaudu mukaan: viestinta(at)vaestoliitto.fi

Seuraa keskustelua somessa: #sateenkaariperhe
 

 
 
 

Sateenkaariperheiden kokemuksia lasten hyvinvoinnista ja perhesuhteista