Tunnista kansainvälinen osaaja -hanke (ESR) käynnistyi 1.4.2020

1.4.2020

Tunnista kansainvälinen osaaja -hankkeessa (2020-2022) kehitetään uusia menetelmiä, jotka edesauttavat tunnistamaan ja luottamaan koulutettujen maahanmuuttajien ulkomailta tuotuun koulutukseen ja osaamiseen.

Hankkeessa luodaan uusi lähestymistapa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseen. Tässä toiminnassa tuetaan yhteistyöhön tulevia yrityksiä kohtaamaan kansainvälisiä osaajia ja lisätään luottamusta heillä olemassa olevaan ammattitaitoon. Lisätietoa hankkeestä löytyy täältä.