Kotoutujan Kompassi - uudenlainen väline kotoutumistyön tueksi

8.3.2013

Monikulttuurinen osaamiskeskus julkaisi helmikuussa 2013 Kotoutujan kompassin, joka on tarkoitettu erityisesti kotoutumissuunnitelmia ja muuta kotoutumista tukevaa työtä tekevien tueksi.

Kotoutujan kompassin taustalla on Laki kotoutumisen edistämisestä (2010), jonka pykälä 16 painottaa perheen kokonaistilanteen huomioon ottamista kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa. Kompassi soveltuu myös järjestötyöhön tai koulujen käyttöön. Kompassin avulla työntekijä ja asiakas voivat löytää uusia palveluja ja toimintoja, joihin eri perheenjäsenet voivat osallistua. Kompassia voi käyttää apuna myös työntekijöiden koulutuksessa tai yhteistyökumppanien löytämisessä.