Monikulttuurisen osaamiskeskuksen toiminnan tavoitteena on vuodesta 2003 lähtien ollut perhelähtöisen kotouttamistoiminnan kehittäminen ja siihen vaikuttaminen. Annamme neuvontaa, konsultoimme, koulutamme ja tuotamme käytännöllisiä materiaaleja sekä maahan muuttaneille että eri alojen ammattilaisille. Vanhemmuutta vahvistava vertaisryhmätoiminta on myös keskeinen toiminta-alueemme.

WOMENTO on naisten mentorointiverkosto, jossa maahanmuuttajataustaisia naisia ohjataan koulutustaan vastaavan työnpaikan löytämiseen mentoritoiminnan avulla. Vapaaehtoisena mentorina voit osallistua tähän toimintaan ja edistää monikulttuurisen, suvaitsevan yhteiskunnan rakentumista. Jos olet Suomeen muuttanut, koulutettu nainen, ja kaipaat tukea työllistymiseen omalle alallesi, voit ilmoittautua mukaan.

TATU-hankkeessa (Tasa-avo, terveys ja turvallisuus) edistämme paikallisten yhdistysten kanssa läheissuhteita koskevan tiedon ja terveydtiedon omaksumista osana kotoutumista.