TATU-hanke 2016-2017

 

TATUn tavoitteena oli parantaa paikallisyhdistysten osaamista erityisesti perheisiin, tasa-arvoon ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Mitä teemme: Hankkeessa jaamme perhesuhteisiin ja seksuaalioikeuksiin liittyvää monikulttuurista osaamista paikallisten yhdistysten ja Väestöliiton välillä. Väestöliitto valmensi yhdistysten vapaaehtoisia toimimaan lähettiläinä kotoutumiskoulutuksissa ja vastaanottokeskuksissa 4 alueella (ruotsinkielinen Pohjanmaa, Vaasan seutu, Oulun seutu, Lieksa/Joensuun seutu).

Kenen kanssa: Hankkeessa tehtiin kiinteää yhteistyötä paikallisten yhdistysten, mm. Lieksan somaliperheyhdistyksen, Pohjois-Suomen somalialaisen tukiyhdistyksen, Finlands Röda Kors Österbottens svenska distriktin ja Vaasan SPR:n suomenkielisen osaston kanssa. Hankkeen rahoitus tuli työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustuksesta.

Tulokset: Hankkeen tuloksena kotouttavaa työtä tekevät yhdistykset loivat  toimivia yhteistyömuotoja muiden järjestöjen, alueidensa koto-koulutusten tarjoajien, VOKien ja kuntien kanssa. Hankkeen seurauksena yhdistykset ovat entistä osaavampia palveluntarjoajina ja pystyvät toimimaan palveluiden tuottajina julkiselle puolelle. Yhdistysten alueella asuvien pakolaistaustaisten maahanmuuttajien tasa-arvon, terveyden ja turvallisuuden tiedot ja taidot paranivat.

TATU-hankkeen projektikoordinaattorina toimi asiantuntijamme Mina Zandkarimi p. 050 325 6450 mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi