Suunnittelemme ja toteutamme erityisesti järjestötoimijoille esitelmiä, luentoja ja koulutuskokonaisuuksia muun muassa seuraavista aiheista: 

  • maahanmuutto ja kotoutuminen

  • maahan muuttaneiden perheet, vanhemmuus ja lastenkasvatus

  • kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoinen työyhteisö, palvelutoiminta ja perhe-elämä

Koulutustarjontamme perustuu sekä tutkimukseen että kokemukselliseen tietoon. Kouluttajamme ovat osaavia, pitkäaikaisen maahanmuuttajatyön ammattilaisia.

Toteutamme maahanmuuttajien ryhmätoiminnan ohjaajien  eli vertaisryhmäohjaajien koulutuksia.

Koulutustiedustelut: mina.zandkarimi(at)vaestoliitto.fi tai puh. 050 325 6450 

Julkisen sektorin täydennyskoulutuksia toteutamme rajallisesti tilauksesta Väestöliiton Familia Oy:n kautta. Yhteydenotot minna.saavala(at)vaestoliitto.fi