Womento-toiminta on valtakunnallinen, koulutettujen naisten mentorointiverkosto.

Womento-toiminnassa tuetaan koulutettuja maahan muuttaneita naisia oman koulutusalansa ammattilaisina sekä syvennetään  heidän suomalaisen työelämän ja tapojen tuntemusta mentoroinnin avulla. Tavoitteena on työllistymiseen johtavien polkujen löytäminen naisten koulutusta vastaaville aloille.

Mentorointi on vapaaehtoistoimintaa, jossa toiminnan ytimen muodostaa aktori-mentori  –pari. Aktori on koulutettu, maahan muuttanut nainen ja mentori saman alan suomalainen työssä käyvä koulutettu nainen.

Voit hakea aktoriksi jos:

  • olet Suomeen muuttanut, koulutettu nainen
  • osaat suomea sen verran että pystyt keskustelemaan mentorin kanssa
  • sinulla ei ole koulutustasi vastaavaa työpaikkaa

Voit hakea mentoriksi jos:

  • olet suomalainen akviivisessa työelämässä oleva koulutettu nainen
  • haluat ammatillisesti tukea Suomeen muuttanutta koulutettua naista

Aktori-mentori –työskentelyä ohjaavat aktorin tarpeet. Näiden tarpeiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi mentori voi auttaa aktoria tekemään esimerkiksi ansioluettelon ja mallihakemuksen työnhakua varten, tutustuttaa oman ammattialansa verkostoihin jne. Tapaamisissa aktori ja mentori voivat keskustella myös suomalaisesta kulttuurista ja työmarkkinoista. Mentorille prosessi tarjoaa mahdollisuuden tutustua uuteen kulttuuriin ja tutkia omaakin ammatillista identiteettiä.

Haluatko tietää Womentosta lisää?