Monikulttuurisista parisuhteista puhutaan niissä tapauksessa, joissa puolisot ovat eri kulttuureista. Myös sellaiset parisuhteet, joissa puolisilla on sama etninen tausta, mutta toinen heistä on asunut pitkään poissa lähtömaastaan - tai syntynytkin muualla (esimerkiksi Suomessa) - ovat parisuhdemielessä monikulttuurisia.

Tutkija Minna Säävälä puhuu monikulttuurisesta parisuhteesta sitä hyvin kuvaavalla sanalla "rajat ylittävä liitto, ylirajainen liitto tai kulttuurirajat rikkova liitto". Tällaisten liittojen määrä Suomessa on jatkuvassa kasvussa.

Suomessa elää noin 55 000 kaksikulttuurista paria tällä hetkellä ja vuosittainen lisäys on noin 3000 paria. Kaksikulttuurisissa perheissä elää noin 160 000 lasta.

 

Katso Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtajan Heli Vaarasen 20.3.2014 taltioitu luento I love my partner improve your couple relationship and enjoy!