Oletteko parisuhteessanne liittämässä yhteen kahden eri maan kulttuuria?  On monia kysymyksiä, joista kannattaa keskustella parin kanssa jo vaikka etukäteen. Alla on kysymyksiä keskustelun pohjaksi. Keskustelkaa omaan tahtiinne kustakin kysymyksestä kerrallaan.

 
Kieli
1.       Puhutteko keskenänne jommankumman äidinkieltä vai kolmatta kieltä? Entä lasten saamisen jälkeen?
2.       Aiotteko asettua asumaan pysyvästi Suomeen? Onko teillä vaihtoehtoja asuinmaan valinnassa?
3.       Missä maassa haluaisitte laittaa lapsenne kouluun? Minkä kieliseen kouluun?
4.       Puhuvatko molemmat vanhemmat lapsillenne omaa äidinkieltään? Miten voisitte tukea lapsen äidinkieltä?
 
Kotielämä
5.       Miten vastuualueet kotitöissä jaetaan kodissanne nyt?   
6.       Miten vastuualueet jaetaan kodissanne lasten saamisen jälkeen?
7.       Miten lastenhoito ja -kasvatus jaetaan tulevaisuuden perheessänne vanhempien kesken?
8.       Mitkä elämäänne/yhteisöönne kuuluvista arvoista ovat teille kummallekin tärkeitä?
9.       Ovatko arvomaailmanne yhteneviä?
 
Kulttuuri kodissamme
10.   Näkyykö yhden kumppanin kulttuuri kotonanne enemmän kuin toisen?
11.   Mitä pidät oman kulttuurisi parhaina puolina? Mitä pidät puolisosi kulttuurin parhaina puolina?
12.   Mitä kumpikin teistä haluaisi tuoda enemmän omasta kulttuuristaan yhteiseen elämäänne?
13.   Mitä kumpikaan teistä ei haluaisi tuoda enempää omasta kulttuuristaan yhteiseen elämäänne?
14.   Millä tavalla uskonto tai elämänkatsomus näkyy perheessänne?
 
Me kaksi
15.   Mitä puolisosi ominaisuuksia erityisesti arvostat?
16.   Mitä puolisosi ominaisuuksia haluaisit siirtyvän lapsillenne?
17.   Pystyttekö keskustelemaan hyvistä ja vaikeistakin asioista?
18.   Mikä on kummankin tapa toimia tilanteessa, jossa olette eri mieltä?
19.   Millä tavalla kahden kulttuurin liitto on teille haastavaa?
20.   Tuoko kahden kulttuurin liitto teille joitakin hankaluuksia?
21.   Mitä rikastuttavaa kahden kulttuurin liitto tuo elämäänne?
 
Vanhemmuus ja elämänkatsomus
22.   Minkälaista on hyvä vanhemmuus?
23.   Minkälainen on hyvä äiti, hyvä isä?

24.   Onko teillä vanhempina tai tulevina vanhempina periaatteellisia erimielisyyksiä? Esimerkiksi miesten ja naisten tehtävät, lasten kasvatus, ruoka/juoma. Miten keskustelette niistä?

25.   Kasvatatteko lapsenne äidin vai isän vai ei mihinkään uskontokuntaan?
26.   Aiotteko noudattaa joitakin uskonnollisia rituaaleja, jos teille syntyy tyttö/poikavauva? Minkälaisia?
 
Yhteisön, vanhempien, sukulaisten vaikutus
27.   Hyväksyykö molempien suku tämän kahden kulttuurin liiton?
28.   Miten yhteisön tai suvun mielipiteet vaikuttavat parisuhteeseenne?

Hyviä keskusteluja toivottavat Väestöliiton parisuhdekeskuksen, monikulttuurisen osaamiskeskuksen ja Väestöntutkimuslaitoksen asiantuntijat!