Bibliografia kahden kulttuurin liitoista:

Leinonen, Johanna: Suomalaisten monikulttuuriset avioliitot; tutkimuksia, kirjallisuutta ja artikkeleita suomalaisten solmimista monikulttuurisista avioliitoista: http://www.migrationinstitute.fi/pdf/webreports29.pdf

Web Reports No.29, Siirtolaisinstituutti, 2007.
 
Viertola-Cavallari, Ritva: Yhteiskunnan kapulat monikulttuurisen avio-onnen rattaissa./ Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina, Siirtolaisinstituutti, Helsinki 2005.
 
Viertola-Cavallari, Ritva: Seka-avioliitto yhteiskunnan katalysaattorina. / Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina, Siirtolaisinstituutti, Helsinki 2004.
 
Kanervo, Sari ja Tiina Saarisen: Kulttuurit keskuudessamme. Turun kaupungin kulttuurikeskus. Turku, 2004
 
Kangasniemi, Eeva: Rakkaudella yli rajojen: Lumeliitot. Sosiaali- ja Terveysministeriö. Helsinki, 2003.
 
Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2006. Tilastokeskus. Helsinki, 2007
 
Jaakkola, Magdalena: Maahanmuutto ja etniset asenteet. Helsinki, 1999.
 
Jaakkola, Magdalena: Suomalaisten kiristyvät ulkomaalaisasenteet. Helsinki, 1995.
 
Alitolppa-Niitamo, Anne: Kun kulttuurit kohtaavat. Suomen Mielenterveysseura, Sairaanhoitajien koulutussäätiö. Keuruu, 1994.
 
Raunio, Aino: Vieraan kulttuurin kohtaaminen/ Alho, Olli, A. Raunio, M. Virtanen: Ihminen ja kulttuuri, viestikoulutussäätiö, Helsinki 1989.
 
Raunio, Aino: Vieraan kulttuurin kohtaaminen/ Alho, Olli, A. Raunio, M. Virtanen: Ihminen ja kulttuuri, viestikoulutussäätiö, Helsinki 1989.
 
Virtanen, Matti: Mitä suomalaisuus on ? / Alho, Olli, A. Raunio, M. Virtanen: Ihminen ja kulttuuri, viestikoulutussäätiö, Helsinki 1989.
 
Utrio, Kaari: Eevan tyttäret: eurooppalaisen naisen, lapsen ja perheen historia. Helsinki, 1984.