Kahdessa eri kulttuureissa kasvaneilla kumppaneilla voi olla hyvin erilaisia käsityksiä perheestä, suvusta, lasten kasvatuksesta ja parisuhteen rooleista. Omasta kulttuurista nousevat tavat toimia parisuhteen ristiriitatilanteissa eivät välttämättä toimikaan kahden kulttuurin parisuhteessa.
Ymmärrys erilaisista kulttuurisista tavoista ja ajattelumalleista yleensä auttaa käsittelemään ja löytämään ratkaisuja parisuhteen tilanteisiin.

LÄHDE: Ekholm & Salmenkangas: "Puhumalla paras - ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin" 2008

Joitain kulttuurisia oletksia konflikteista:

LÄNSIMAINEN
EI-LÄNSIMAINEN
oikaisen vääryyden
ylläpidän harmoniaa
välittäjän pitää olla neutraali
välittäjän pitää olla arvovaltainen henkilö
sovittelu on epävirallista
sovittelu on virallista
yksinkertaistan konflikteja
hyväksyn monimutkaisuuden
riskinotto on hyväksyttävää
riskit ovat vähemmän hyväksyttäviä
suosin välittömiä ratkaisuja
ajalliset takarajat eivät ole tärkeitä
suosin kirjallisia sopimuksia
kirjalliset ja suulliset sopimukset yhtä tärkeitä
riippuvuus on heikkoutta
riippuvuus on olennaista
asioilla on aina jokin syy
asioilla on monta syytä
historialla ei ole merkitystä
historia vaikuttaa kaikkeen
riita täytyy saada näkyväksi
ennaltaehkäistään piilossa olevia ristiriitoja
tunteet ilmaistaan selkeästi
tunteet ilmaistaan hillitysti
konflikti on epäonnistumista
konflikti on väistämätön osa arkipäivää
virheen myöntäminen on tärkeää
toisen kasvojen säilyttäminen on tärkeää

Taulukko 1. Monikulttuuristen parisuhteiden ja avioliittojen määrä Suomessa vuosina 1994 ja 2006

Taulukko 2. Solmitut kahden kulttuurin avioliitot vuosina 1989, 1996, 2000, 2005

Taulukko 3. Suomen kansalaisten miesten ja naisten ulkomaalaisten avio- ja avovaimojen sekä rekisteröityjen parisuhteiden kumppanien kansalaisuudet vuonna 2007

Taulukko 4. Suomen kansalaisten miesten avio- ja avovaimojen kansalaisuudet Euroopassa vuonna 2007