Lähde: Kanervo, Saarinen (edit) 2004, Kulttuurit keskuudessamme

YKSILÖLLINEN KULTTUURI

YHTEISÖLLINEN KULTTUURI

Yksilö pienin elämänyksikkö
Yhteisö pienin elämänyksikkö, joka voi selviytyä elämästä
Yksilö päättää itse omista päämääristään ja tavoitteistaan.
Yhteisön tarpeet ja päämäärä ovat tärkeämpiä kuin yksilön.
Säännöt ja normit joustavat ja ne antavat yksilölle vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.
Yksilön käyttäytymistä ohjaavat yhteisön pää-määrä ja käyttäytymissäännöt sekä hänen roolinsa yhteisössä.
Kulttuurin monimuotoisuus, taloudellinen eriytyminen ja erilaisia elämäntapoja
Kulttuurin samankaltaisuus, taloudellinen yhden-mukaisuus ja ryhmän elämäntapa on säädelty.
Identiteetti on autonominen eli yksilö voi edustaa vain itseään. Yksilö on itse vastuussa teoistaan ja hänen tekemänsä rike tai virhe aiheuttaa häpeän tai nolouden tunteen vain hänelle itselleen.
Yksilö edustaa koko ryhmää.
Yhteisön kunnia ja sen säilyttäminen tärkeää, ts. mikäli ryhmän jäsen ei toimi yhteisön edellyttämällä tavalla, hän tuottaa häpeää koko ryhmälle.
Kuuluminen useisiin ryhmiin ja ryhmän vaihtaminen on mahdollista.
Ryhmän sisällä kilpailua eri yksilöiden välillä.
Etäiset suhteet ryhmän jäsenten välillä sekä odotus, että jokainen huolehtii vain itsestään ja ydinperheestään.
Kuuluminen yhteen ryhmään tai vain muutamaan ryhmään.
Ei kilpailua ryhmän sisällä.
Tiiviit ja henkilökohtaiset kontaktit oman ryhmän sisällä sekä muodolliset ja varautuneet suhteet ryhmän ulkopuolisiin.
Arvoina mm. riippumattomuus, itsenäisyys, itseensä luottaminen, itsensä toteuttaminen, rohkeus, henkilökohtainen mukavuus ja nautinnonhaku.
Arvoina mm. riippuvaisuus, harmonia, auktoriteettien kunnioittaminen, turvallisuus ja toisten tarpeiden huomioon ottaminen.
Ydinperhe
Suurperhe
Vapaahko lastenkasvatus, jossa lapsella mahdollisuus itsenäisyyteen ja omiin valintoihin.
Vuorovaikutus perheen sisällä avointa ja vapaata.
Malli sosiaaliseen käyttäytymiseen ikätovereilta.
Lasten osallistuminen työntekoon, vanhempien kunnioitus ja totteleminen erittäin tärkeää.
Vuorovaikutus perheen sisällä muodollista.
Malli sosiaaliseen käyttäytymiseen vanhemmilta
”Nuoruuden palvonta”
Vanhusten kunnioittaminen
Helpohko liikkua yhteisössä ja solmia uusia kontakteja, kunhan hallitsee etiketin tietynlaiseen kommunikointiin. Kontaktit pinnallisia.
Yksilökeskeisyys. Viestintä on epämuodollista.
Suora viestintä, asioiden suora esittäminen
Yhteisön sisällä kanssakäyminen perustuu luottamukseen ja toisen tuntemiseen. Yhteisön ulko-puolisten ensimmäiset (liike) kontaktit tapahtuvat välikäsien kautta.
Yksilön status ja rooli tärkeää. Viestintä on muodollista.
Epäsuora viestintä, asioiden sanominen peitellysti hienovaraisten vihjeiden avulla. Kommunikoinnissa pyrkimys harmonian säilyttämiseen ja sopusointuun. Konflikteja on vältettävä.
Yksilölliseen kulttuuriin liittyy usein yksiaikaisuus ja pieni valtaetäisyys.
Yhteisöllisyys on usein yhteydessä moniaikaisuuden ja suuren valtaetäisyyden kanssa.
Alueeseen kuuluvat Länsi- ja Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Australia
Alueeseen kuuluvat Aasia, Afrikka, Etelä- ja Keski-Amerikka sekä Itä- ja Etelä-Eurooppa.
Noin 70 % maailman väestöstä.