Alkoholi, isyys ja valta. Ongelmajuovat isät miesten elämäntarinoissa

 

Millainen on isän ja pojan suhde, kun isällä on alkoholiongelma? Millaisena isänä isä näyttäytyy pojalleen?

Alkoholiongelmaisten ihmisten perheissä perheenjäsenten suhteet voivat olla jännitteisiä ja haastavia. Niihin voi liittyä kirjo erilaisia ja ristiriitaisia tunteita. Isyyteen voi myös kohdistua erilaisia odotuksia esimerkiksi läsnäolosta.

Tutkimukseen kerättiin elämäkertahaastatteluja miehiltä, joilla on elämänsä varrella ollut ongelmajuova isä. Haastatteluissa seurataan poikien tarinaa varhaisesta lapsuudesta aikuisuuteen ja nykyhetkeen. Tutkimus pureutuu uudella ja kiehtovalla tavalla näiden poikien kokemuksiin.

Isyyden ideaalit ovat muuttuneet, eivätkä isien alkoholiongelmat ole aina helposti sovitettavissa osaksi isyyttä. Alkoholiongelma voi loitontaa isää ja poikaa toisistaan ja väliin jää pullo. Sen sijaan alkoholiongelmaisen isän mieheys voi säilyä pienemmillä kolhuilla. Kaikkiaan tarinat paljastavat peräkkäisten sukupolvien miesten, isien ja poikien, suhteen monisärmäisyyden.

Kirja tarjoaa kaivattua tietoa perhe- ja päihdetyössä työskenteleville, näitä aiheita tutkiville sekä opiskeleville ja kaikille, joita asia koskettaa.

Pirskanen Henna: Alkoholi, isyys ja valta. Ongelmajuovat isät miesten elämäntarinoissa, 253 s. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 53/2011. Helsinki: Väestöliitto.

ISBN 978-952-226-091-8 (nid.)