Emotionellt fokuserad parrelationskurs i nätet

13.11.2019

Med denna nätkurs önskar vi ge verktyg för att förbättra närheten i er parrelation och ge verktyg för att kunna lösa konflikter. Det är gratis att delta i kursen.

Kursen baserar sig  på ett emotionellt fokuserat parterapeutiskt synsätt, bearbetat av professor i psykologi Susan Johnson i USA och Kanada. Du  hittar kursen här.

Välkommen på kurs!