Eron syyt vaimojen ja miesten silmin

7.2.2017

Erojen syiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta voitaisiin kehittää keinoja parisuhteiden parantamiseksi. Psykologian alan tutkija Hannah Williamson kumppaneineen tutki parisuhdeongelmien syntyä. Missä vaiheessa liittoa ongelmat ilmenivät?

Tutkimuksessa selvitettiin, oliko parisuhteessa ongelmia jo avioliiton alussa vai ilmaantuivatko ongelmat ja muuttuivatko ne vakavammiksi myöhemmin avioliiton aikana. Tutkimuksessa kerättiin tietoa vasta avioituneilta pareilta neljä kertaa ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Neljäkymmentä henkilöä, jotka myöhemmin erosivat, tuottivat tietoa siitä, miten jo liiton alussa olemassa olleet ongelmat tai avioliiton aikana ilmenneet ongelmat myötävaikuttivat eroon.

Tutkimukseen osallistuneiden parien erojen syiksi havaittiin varhaisempia tutkimuksia myötäillen vuorovaikutusongelmat, uskottomuus ja luottamuspulmat. Vaimot olivat herkempiä havaitsemaan parisuhdeongelmia kuin aviomiehet, ja vaimot olivat herkempiä havaitsemaan liiton aikana pahenevia avio-ongelmia kuin miehet.

Vain yhdessä tapauksessa kolmestatoista aviomies havaitsi naimisiin mennessä ongelman, joka myöhemmin johti eroon. Vaimot tunnistivat liiton alussa seitsemässä tapauksessa kolmestatoista parisuhdeongelman, joka myöhemmin johti eroon, ja joka paheni avioliiton aikana. Tämä havainto vahvistaa tutkimustuloksen, jonka mukaan puolisot kokevat parisuhteensa eri tavoin. Tutkimus kuvaa, miten nainen kykenee miestä varhemmin havaitsemaan ongelmia, jotka tulevat johtamaan eroon.

Monet parisuhdeongelmista olivat pysyviä, eikä tyytymättömyys johtanut muutoksiin parisuhteissa. Vaimot näkivät parisuhdeongelmien pahenevan, vaikka heidän puolisonsa eivät nähneet tarvetta muutoksiin. Samat ongelmat nähtiin täysin erilaisina. Tutkijat spekuloivat, että kun muutoksia parisuhdeongelmissa ei tapahtunut vaan miehet vetäytyivät, vaimot turhautuivat ja hakivat eroa.

Vallalla olevat teoriat väittävät, että parisuhteet päättyvät, koska kokemus parisuhteesta muuttuu kielteisemmäksi ja vähemmän palkitsevaksi aikaa myöden. Monet tulokset myös vahvistavat ongelmien olleen olemassa jo suhteen alusta asti liitoissa, jotka päättyvät eroon. Lisäksi toisiinsa pettyneillä ja eroon päätyvillä pareilla on vähemmän rakkautta ja tyytyväisyyttä tukevia ominaisuuksia parisuhteessaan jo liittoon astuessaan.

Tutkimuksen vaimojen mukaan monet eroon johtaneista ongelmista olivat olemassa liittoon astuessa ja pahentuivat liiton aikana. Valtaosa tutkimuksen miehistä nimesi eron syiksi parisuhdeongelmat, joita he eivät olleet havainneet ennen eroa lainkaan.

Heli Vaaranen
Parisuhdekeskuksen johtaja

Lähde: Williamson, H et.al.: Are problems that contribute to divorce present at the start of marriage, or do they emerge over time? Journal of Social and Personal Relationships, Nov, 2015