Tutkimukset ovat osoittaneet, että onnellisen parisuhteen ytimessä on parin toimiva seksuaalisuus. Halu olla toisen lähellä on jo parisuhteen solmimisen keskeinen motiivi. Kaikki ihmiset kaipaavat rakastavaa ja eroottista kosketusta kumppaniltaan. Lapsiperhevaihe voi aiheuttaa tämän kaipuun toteuttamiselle haasteita. Jos jompikumpi menettää edes määräajaksi seksuaalisen halunsa kumppaniaan kohtaan, parisuhde voi ajautua kriisiin.

Parisuhdeonnea edistää se, että kumppania kosketellaan ja halaillaan ja hänen kanssaan keskustellaan avoimesti siitä, mitä kumpikin kaipaa seksuaalielämässään. Onnelliseen parisuhteen seksuaalielämään voi päätyä monenlaisia teitä pitkin. Hyvä suhde säilyy vahvana niin kauan kuin itse pystyy asettumaan kumppanin asemaan. Parhaimmillaan kumppanit hemmottelevat seksuaalisesti toisiaan. Se lujittaa heidän välistään rakkautta

 

Tavallisia seksuaalielämän muutoksia pikkulapsivaiheessa

 
 • Viimeisellä raskauskolmanneksella ja lapsen syntymän jälkeen seksi yleensä vähentyy tai siihen tulee taukoa. Useimmat parit aloittavat seksin uudelleen 1-3 kk lapsen syntymän jälkeen, mutta aluksi ilman yhdyntää.
 • Jokainen pari aloittaa seksin uudelleen omaan tahtiinsa lapsen tulon jälkeen.
 • Joka kolmannella parilla on seksuaalisia ongelmia lapsen tulon jälkeen.
 • Stressi, imetys, synnytyksestä toipuminen, univaje, synnytyksen jälkeinen masennus, hormonaaliset muutokset, väsymys ja kehon muutokset voivat vähentää kiinnostusta seksiin.
 • Useimmat naiset kokevat synnytyksen jälkeen emättimen kipua tai kuivuutta. Neljännes naisista kuvaa orgasmin saamisen vaikeutta vielä puoli vuotta synnytyksen jälkeen. 
 • Leikki-ikäisten lasten vanhemmilla väsymys ja yksityisyyden puute ovat tavallisia syitä seksuaaliseen haluttomuuteen
 • Naiset saattavat olla huolissaan siitä, ovatko he edelleen viehättäviä, vaikka keho on muuttunut.
 • On tärkeää olla myötätuntoinen sekä toisen halua että haluttomuutta kohtaan. On tavallista, että kumppaneiden halut ovat eritahtisia. Aloitteellisempi puoliso voi olla pettynyt ja tuntea itsensä hylätyksi, kun toinen ei haluakaan seksiä. Haluttomampi osapuoli voi puolestaan kokea tulevansa painostetuksi seksiin.
 • On hyvä varata aikaa romantiikalle ja seksille suunnitellusti.
 

Seksuaalinen yhteensopivuus

Onnellisuutta edistää parin seksuaalinen yhteensopivuus. Siihen kuuluu samankaltainen seksin arvostaminen hyvä suhteen osana ja suunnilleen yhtä usein koettu seksuaalinen halu toinen toistaan kohtaan. Molemmat saattavat ajatella, että säännöllinen rakastelu on onnellisen parisuhteen perustekijä. Heillä on yhteinen motiivi järjestää riittävästi yhteistä intiimiä aikaa kumppanin kanssa. Molemmat ovat innostuneita hellyydestä, koskettelusta ja aistillisuudesta ja he antavat toisilleen siitä myönteistä palautetta. He saattavat myös nauttia yhtä paljon nautinnon tuottamisesta kumppanilleen ja he haluavat pitää kumppaninsa onnellisena.

 

Rakenna seksuaalinen tiimi

Vireän seksuaalisen sidoksen ylläpitämisene tarvitaan aikaa ja energiaa. On hyvä, jos pari muodostaa läheisen seksuaalisen tiimin, jossa toivotaan ja ennakoidaan tiimin sisäisiä seksuaalisia kontakteja. Tiimin osapuolet ymmärtävät, että seksi on paljon enemmän kuin yhdyntä ja orgasmi. Seksuaalisessa tiimissä rakennetaan siltoja toinen toistensa halulle ja keskitytään jakamaan yhteisesti nautintoa. Tiimissä ollaan myös avoimia joustaville ja vaihteleville seksuaalisille tapahtumille ja kokemuksille.

 

Kaivatut intiimit hetket

Parisuhteen tyytyväisyyden ja onnellisuuden kannalta on tärkeä järjestää riittävästi kahdenkeskisiä intiimejä hetkiä. Tarve niiden järjestämiseen ei ainakaan vähene lapsiperheissä. Hyvässä parisuhteessa yhdistyvät ideaalitapauksessa fyysinen halu kumppania kohtaan, emotionaaliset läheisyyden tunteet ja tietoinen päätös sitoutua yhteen hänen kanssaan. Lapsiperheessä kannattaa pysähtyä miettimään, tarjoaako parisuhde ja sen seksuaalielämä sellaista tukea, palautetta ja tyydytystä, jota kaipaa elämässään siinä vaiheessa?

 

Koskettele kumppaniasi

Säännöllinen fyysinen läheisyys, hellyys, koskettelu, halailu ja suukottelu ovat ominaisia pareille, joiden pitkäaikaiset suhteet ovat säilyneet seksuaalisesti vireinä. Tämä on ollut yhtä tärkeää ja toimivaa niin arkena kuin juhlassa. Parien kannattaa ylläpitää säännöllisesti toistuvia helliä, aistillisia, leikillisiä, eroottisia ja yhdynnällisiä kosketuksia. Sekä etukäteen sovitut läheisyyspäivät että spontaanit seksuaaliset koskettelut edistävät parin vitaalia seksuaalisuutta. Kumppaneiden välisen fyysisen intressin säilyttäminen on parisuhteen onnellisuuden ja seksuaalisen tyytyväisyyden kulmakivi. Koskettaminen ei maksa mitään, mutta voi tuottaa paljon hyvää ja palkitsevaa sekä itselle että kumppanille.

 

 

Säilytä eroottinen uteliaisuus uusia asioita ja kokemuksia kohtaan

Pitkässä suhteessaan seksuaalisesti tyytyväisille on ominaista, että he ovat säilyttäneet uteliaisuuden ja alttiuden etsiä ja kokeilla joitakin uusia asioita parisuhteensa seksuaalielämässä. Se saattaa tarkoittaa vaikkapa roolileikkejä, erilaisten seksilelujen hyväksikäyttöä ja tutustumista erilaiseen erotiikkaan tai pornografiaan. Parin väliseen seksiin sisältyy leikillisyyttä ja huumoria. Parit hakeutuvat myös uusiin ja vähän eksoottisempiin ympäristöihin, joissa he saattavat paremmin keskittyä toisiinsa. Näitä voi kutsua myös seksilomiksi. Oleellista on säilyttää eroottinen mieli ja havainnoida eroottisia asioita myös jokapäiväisessä elämässä.

 

Vaali ja ylläpidä seksikkyyttä

Yksi pitkäaikaisen parisuhteen seksuaalisen vireyden avaintekijöistä oli se, että molemmat kokevat toisensa edelleen seksikkäinä. Monet kokevat itsensä hyvin seksikkääksi ja kokevat että heidän puolisonsa haluaa heitä kovasti, moni myös lähettelee viestejä kumppaninsa seksikkyydestä. Vahva seksuaalinen itsetunto avaa ja herkistää heidän silmänsä eroottisille tilanteille ja kumppanin seksuaalisille aloitteille. Nämä ihmiset ovat aktiivisia flirttailussa ja kumppaninsa kehumisessa. He myös vastaanottavat kumppaninsa kehuja. Tämä luo positiivisen kehän, joka innostaa kumppanien välistä eroottisuutta. Oma aktiivisuus vaikkapa flirttailussa tuottaa vähitellen eroottisesti suotuisamman tilanteen parisuhteelle.

 

Ole empaattinen kumppanin halua ja nautintoa kohtaan

Seksuaalisesti vireissä pitkäaikaisissa parisuhteissa suhtaudutaan tyypillisesti empaattisesti ja sympaattisesti kumppanin seksuaalista halua ja nautintoa kohtaan. Kumppanin aloitteisiin suostutaan, vaikka itseä ei sillä hetkellä haluttaisikaan. Kun kumppanin kanssa ryhdytään rakastelemaan, tilanne tempaa mukaansa ja siitä saa nautintoa. Tämän lisäksi monet ottavat huomioon kumppaninsa tarpeita tyydyttämällä hänet esimerkiksi käsin. Useimmat ihmiset nauttivat siitä, että he saattavat tuottaa kumppanilleen nautintoa. Kumppanin tyydyttäminen lisää hänen fyysistä aktiivisuuttaan itseä kohtaan. Tämä on palkitsevaa suhteen molemmille osapuolille. Kannattaa siis olla aktiviinen kumppanin tyydyttämisessä.

 

Säilytä erillisyys ja sen tuottama seksuaalinen jännittävyys

Parin seksuaalinen mielenkiinto voi hiipua, jos suhteesta tulee liian läheinen ja kumppanin tuntee perin pohjin. Halu päästä yhteyteen toisen kanssa saa alkunsa erillisyyden tajuamisesta, sillä vain kaksi erillistä yksilöä voi jakaa keskinäisen intimiteetin. Vaikka mukaansatempaava romanttinen palaute voi aiheuttaa välittömän halun sulautua yhteen toisen kanssa, ei pidä kuitenkaan unohtaa, että kyseessä on kaksi erillistä ihmistä. Jos kumppanit eivät koe toisiaan erillisinä yksilöinä, ja jompikumpi kohtelee toista kuin eräänlaisena itsensä lisäkkeenä, suhde voi väljähtyä. Molemmat tuntevat tällöin pikemminkin tyhjentyvänsä kuin rikastuvansa keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Parisuhteessa on siksi hyvä säilyttää sopivasti erillisyyttä ja autonomisuutta.

 

Ennakoi hyviä seksuaalisia kokemuksia

Seksuaalisen nautinnon ennakointi parantaa parisuhteen osapuolten seksuaalista halukkuutta ja seksuaalisia kokemuksia. Näitä odotuksia voi rakentaa yhdessä. Voidaan odottaa ja ennakoida seksuaalisia elämyksiä vaikkapa samaan tapaan kuin odotetaan urheilu- tai musiikkitapahtumia. Tällöin unohdetaan ajan rajoitukset ja ennakoidaan mitä seksuaalisesti tulee tapahtumaan. Kokemuksen jälkeen sitten muistellaan ja herkutellaan yhteisillä kokemuksilla. Tästä voi syntyä parin välinen myönteinen palautekehä, joka sisältää ennakoinnin, tyydyttävän seksin ja säännöllisten seksikokemusten luoman nautinnon.

 

 

Luo kumppanille positiivisia odotuksia

Seksiin ja muihin kiihottaviin asioihin liittyviä positiivisia odotuksia on mahdollista luoda tekemällä erilaisia ehdotuksia kumppanille. Kun ihmisestä tuntuu luontevalta puhua seksuaalisuudesta, hän voi pyytää kumppaniltaan haluamiaan asioita ja antaa vihjeitä siitä, mitä haluaa tehdä kumppanille. Tämän ansiosta seksuaalisesta halusta tulee vahva ja joustava.

 

Keskity myös omiin positiivisiin odotuksiin

Seksuaalisen jännityksen purkautuminen toistuvasti nautintona lisää omia odotuksia vastaavien kokemuksen toistumisesta. Tämä tekee kumppanista entistä haluttavamman ja auttaa rakastelua johtamaan jatkossa helpommin nautintoon ja orgasmiin. Oksitosiinitasot nousevat veressä heti orgasmin jälkeen. Tämä lujittaa halua kumppania kohtaan ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

 

Paneudu seksikokemusten laatuun

Seksikokemusten laatua parantavat leikillisyys, kokeilunhalu, parin välinen avoimuus ja luova tunneilmaisu. Seksuaalinen luovuus saa polttoaineensa kehittyvästä tietoisuudesta, joka sisältää tunteet, ajatukset ja fantasiat. Se on dynaaminen prosessi itsen ja kumppanin välillä. Siihen sisältyy koskettelua, kiusoittelua, sanattomia vihjeitä ja valmiutta erilaisten eroottisten ja seksuaalisten asioiden kokeiluun. Luovuuden tärkeitä komponentteja ovat leikillisyys, ennakoimattomuus, vaihtelevat stimulaatiot ja kyky heittäytyä hetkeen. Luovuus voi olla sekä suunniteltua että spontaania. Kun ihminen arvostaa leikillistä kosketusta ja ennakoimattomuutta, hän on vapaa kokeilemaan uusia eroottisia tilanteita.

 

Keskity aistillisiin ja eroottisiin virikkeisiin

Kiihottumisen avaintekijöitä ovat vastaanottavaisuus ja herkkyys eroottiselle ja sukupuolielimiin kohdistuvalle stimulaatiolle. Molemminpuolinen kiihottuminen ja erilainen stimulaatio on yleisin tapa kohottaa eroottisen kokemuksen tasoa. Eroottisuuden ydintä on se, että tuntee itsensä avoimeksi, vastaanottavaiseksi ja seksuaalisesti leikkisäksi. Mielihyvän tuottaminen sisältää hellien ja eroottisten kosketusten antamista ja vastaanottamista. Asiaa edistää erityisesti ”anna ja saa” ohje, joka rohkaisee pareja nauttimaan toistensa seksuaalisesta vastaanottavaisuudesta. Huolehtiva ja kiihottunut kumppani on halun ja potenssin tärkein lääke molemmille sukupuolille.

 

Jaa aistilliset asiat kumppanisi kanssa

Seksuaalisesti vireät kumppanit jakavat seksuaaliset ajatukset ja tunteet, nauttivat aistillisuudesta ja kosketuksista, antavat ja vastaanottavat eroottista stimulaatiota, tulevat toistensa lähelle yhdynnässä, sallivat kiihottumisensa kohota orgasmiksi ja nauttivat yhdynnän jälkeisistä kosketteluista heitä yhdistävinä kokemuksina. Turvalliseen intimiteettiin sisältyy vapaus kommunikoida kumppanille haluista.

 

Avaa silmäsi kumppanisi kauneudelle

Seksuaalista vireyttä pitää yllä se, että avaa silmänsä innokkaana oman rakkaansa kauneudelle ja haluttavuudelle. Viehätyksen tai vetovoiman suurin vihollinen on se taipumus, että ei enää välitä kiinnittää tähän huomiota. Näkymättömät kumppanit eivät varmastikaan tunnu viehättäviltä. Eroottiset kumppanit osaavat katsella rakastaan eroottisin silmin. Avaa siis silmäsi kumppanisi kaikelle kauneudelle.

 

Ole avoimena uusille asioille

Tärkeä seksuaalisesti vireitä suhteita ylläpitävä asia on erilainen uusiin asioihin liittyvä mielenkiinto parin välisessä seksuaalisuhteessa. Siihen sisältyy usko ja luottamus siihen, että parin välillä voi yhä tapahtua jotakin jännittävää. Seksi on säilynyt parin yhteisenä leikkinä ja siihen sisältyy yhteisiä tutkimusmatkoja erotiikan ja pornon maailmaan. Se voi tarkoittaa vaikkapa roolileikkejä, erilaisten lelujen hyväksikäyttöä ja yhteisiä kokemuksia täysin uudessa ympäristössä. Ympäröivän seksuaalisen stimulaation annetaan vaikuttaa vapaasti aivoihin ja halukkuuteen ja palkitsevat kokemukset lisäävät herkkyyttä tunnistaa kiinnostavaa stimulaatiota ja reagoida siihen.

 

Nettiluento

"Seksuaalisuus parisuhteen arkipäivässä"
Keijo Markova, psykologi, psykoterapeutti

"Halut jäissä"
Tarja Santalahti, psykoterapeutti, kliininen seksologi

 

 

Lähteet ja lisätietoa:

 • Halford, K., Petch, J. & Creedy, D. (2015). Clinical Guide to Helping New Parents. The Couple CARE for Parents Program. Springer: New York.
 • Gottman, J. & Gottman, J. (2006). A Workshop for New Parents Experiencing The Transition to Parenthood. Relationship Research Institute: Seattle.
 • Kontula, O. (2008). Halu & Intohimo: Tietoa suomalaisesta seksistä. Otava. Helsinki.
 • Kontula, O. (2009). Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009. Katsauksia E 38/2009. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto. Helsinki. 
 • Kontula, O. (2011). Hyvinvoinnin ja onnen tärkeät rakennusaineet: Parisuhde ja seksuaalinen intimiteetti. Teoksessa Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus (toim. Osmo Kontula). Väestöliitto. Helsinki 2011. s. 262-273.
 • Kontula, O. (2012). Mielen seksuaalisuus: Matka kiihottumisen alkulähteille. Duodecim. Helsinki.
 • Kontula, O. (2013). Seksuaalisuus. Teoksessa Gerontologia (toim. Eino Heikkinen, Jyrki Jyrkämä ja Taina Rantanen). Duodecim. Helsinki 2013. s. 351-363.
 • Kontula, O. (2013). Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä.  Perhebarometri 2013.Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E 47/2013. Väestöliitto. Helsinki.
 • Kallio, M. & Kontula, O. (2015). Happy End: Seksuaalisesti vireät parisuhteet. WSOY. Porvoo.