Nuoret miehet tuntevat huonosti iän yhteyden naisen hedelmällisyyteen

Väestöliiton kyselytutkimukseen vastanneista iältään 20–50-vuotiaista naisista joka viides arvioi, että naisen hedelmällisyys ja mahdollisuus tulla raskaaksi alkaa laskea merkittävästi vasta 40. ikävuoden jälkeen. Naisen oma ikä ei vaikuttanut arvioihin, nuorempien naisvastaajien heikosti tietävien osuus oli yhtä suuri kuin vanhempien vastaajien.

Miesten tiedot naisen iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen ovat sen sijaan selvästi heikommat kuin naisten. 40 prosenttia kaikista miesvastaajista ei joko osannut sanoa, missä iässä hedelmällisyys alkaa laskea, tai arvioi naisen hedelmällisyyden laskevan merkittävästi vasta 40. ikävuoden jälkeen. Nuorista, 20–34-vuotiaista miehistä heikosti iän vaikutuksen tietäviä oli jopa 46 prosenttia.

Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan naisen hedelmällisyys alkaa laskea ja raskaaksi tulo vaikeutua 35. ikävuoden tienoilla, ensimmäistä lastaan yrittävillä iän vaikutus on vielä selvempi. Miesten iän yhteydestä hedelmällisyyteen on vasta vähän tietoa, mutta tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että myös miesten kohdalla yli 40 vuoden ikä heikentää hedelmällisyyttä (Klemetti ym. 2014).

Lue lisää:

Klemetti R., ym. (2014). Lastenhankinnan ajoitus. Teoksessa: Lapsiperheiden hyvinvointi 2014, toim. Lammi-Taskula, J & Karvonen, S. Helsinki: THL.

Anneli Miettinen
Tutkija, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos