Tahaton lapsettomuus yleisintä 30–54-vuotiailla

Tahatonta lapsettomuutta koskevat tiedot ovat yleensä peräisin laajoista joko koko väestöä tai vain naisia koskevista kyselytutkimuksista. Niissä tiedustellaan naisilta, ovatko he yrittäneet jossain elämänsä vaiheessa tulla raskaaksi, mutta yritys ei ole onnistunut lainkaan, tai onnistumiseen on kulunut yli 12 kuukautta.

Vuonna 2000 tehdyn laajan Terveys 2000 -tutkimuksen perusteella 20 vuotta täyttäneistä suomalaisnaisista runsaat 14 prosenttia oli kokenut vaikeuksia tulla raskaaksi jossain vaiheessa elämäänsä (tulokseton 12 kk kestänyt yritys tulla raskaaksi). Tahattoman lapsettomuuden kokemukset olivat tavallisimpia 30–54-vuotiailla (Lisääntymisterveys Suomessa, Klemetti, Sihvo & Koponen 2004).

Väestöliiton Perhebarometri 2015 selvitti tahattoman lapsettomuuden yleisyyttä 20–50-vuotiailla suomalaisnaisilla. Kysymykseen raskaaksitulovaikeuksien kokemisesta vastasi runsaat 2000 naista. Tutkimuksen perusteella noin joka viides 20–50-vuotias nainen oli kokenut jossain vaiheessa tahatonta lapsettomuutta. Tahattoman lapsettomuuden kokemukset lisääntyvät iän mukaan. Nuorimmilla naisilla raskaaksitulovaikeuksien harvinaisuutta selittää osittain se, ettei moni heistä vielä suunnittele lastenhankintaa, eikä siten ole yrittänyt tulla raskaaksi. Vaikeudet tulla raskaaksi olivat tavallisimpia korkeasti koulutetuilla iästä riippumatta.

Tahattoman lapsettomuuden yleisyydestä ei kuitenkaan ole olemassa kovin tarkkoja tietoja. Vertailukelpoisten tietojen puuttuessa tahattoman lapsettomuuden kehitystä koskevat arviot ovatkin vain suuntaa-antavia. 12 kuukauden tulokseton raskauden yritys on vakiintunut monissa tutkimuksissa tahattoman lapsettomuuden rajaksi. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö raskaus voisi alkaa tuon yhden vuoden yrittämisen jälkeen – monilla näin tapahtuukin. On arvioitu, että raskaus alkaa spontaanisti 12 kuukauden sisällä noin 84–90 prosentilla raskautta yrittävistä. Lisäksi noin puolella niistä jotka eivät tule raskaaksi ensimmäisten 12 kuukauden aikana, raskaus käynnistyy seuraavan vuoden aikana (Te Velde ym. Lancet 2000).
 

Raskaaksitulovaikeuksia kokeneet naiset iän mukaan, %

Ikäryhmä

%

N

20-29

7.3

537

30-39

20.7

695

40-50

25.1

845

Kaikki

19.0

2077

49 naista ei vastannut kysymykseen

Lähde: Väestöliitto Perhebarometri 2015.

 

Raskaaksitulovaikeuksia kokeneet naiset koulutustaustan mukaan, %

Koulutus

%

N

Ei perusasteen jälkeistä koulutusta

11.6

86

Keskiasteen koulutus

16.2

654

Opisto- tai ammattikorkeakoulu

19.2

890

Ylempi korkea-aste (korkeakoulu tai yliopisto)

24.2

447

Kaikki

19.0

2077

49 naista ei vastannut kysymykseen

Lähde: Väestöliitto Perhebarometri 2015.

Lue lisää:

Lisääntymisterveys Suomessa (2004). Terveys 2000 -tutkimus. Klemetti R., Sihvo S, ja Koponen P. Tahaton lapsettomuus ja hedelmöityshoidot. Helsinki: Kansanterveyslaitos.

te Velde ER ym. (2010) Is human fecundity declining in Western countries? Human Reproduction 25(6): 1348–1353.

te Velde ER ym. (2000) Variation in couple fecundity and time to pregnancy, an essential concept in human reproduction. Lancet 355(3): 1928–1929.Anneli Miettinen
Tutkija, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos