Kuva: Shutterstock.

Rakkauden etsintä voi olla ihanaa ja palkitsevaa tai se voi olla raskasta ja turhauttavaa. Uusien ihmisten tapailu voi virkistää, tuoda uusia näkökulmia ja opettaa itsestä uusia asioita. Joskus taas jatkuva uusiin ihmisiin tutustuminen voi väsyttää ja alkaa tuntua turhalta toistolta.

Oikean ihmisen tapaamisessa tulisi monen asian loksahtaa paikalleen. Kun hyvä ihminen osuu kohdalle, voi ajoitus olla väärä. Sinkun olisikin hyvä välttää sitä, että alkaa etsiä syitä itsestä, kun sopivaa ihmistä ei löydy. On vaikeaa, kun pettymyksiä kertyy ja runsaasta deittailusta huolimatta kumppania ei löydy. Silloin on hyvä muistaa, että jokainen ihminen on hyvä ja riittävä sellaisena kuin on. Täydellisyyttä on mahdotonta tavoittaa. Epätoivon hetkissä on tärkeä löytää myötätuntoa itseä ja muita kumppania etsiviä kohtaan.

”Väkisin sitä tuntee itsensä jotenkin vialliseksi. Tiedän kyllä, että omassa tapauksessani on kysymys enemmän elämän sattumista – kouluissa ja harrastuksissa ei lukuisista eri syistä ole juurikaan ollut miehiä. Sinkkuuteni ei todellakaan johdu omasta tahdosta tai valinnasta. Päinvastoin kaipuu seurusteluun ja läheisyyteen on kova.” 

Suurin osa ihmisistä pyrkii deittaillessa peittämään kokemuksensa, että he ovat riittämättömiä tai viallisia. Tämä aiheuttaa herkästi sen, että ei uskalleta lähestyä toista tai jos uskalletaan, niin pelätään paljastumista. Tällöin ihmisten tapailusta häviää sen tuoma tyydytys ja se voi tuntua raskaalta. Deittailijan voimat kuluvat todellisen itsen piilottamiseen ja siihen, että yritetään välttää torjuntaa tai hylkäämistä. Tämän taustalta löytyy yleensä omasta kehityshistoriasta kumpuavat riittämättömyyden tunteet, joita kaikilla on. Riittämättömyyden kokemuksesta on mahdollista päästä eroon. Tämä voi tapahtua löytämällä uudenlaisia kokemuksia, joissa omat uskomukset kyseenalaistuvat. Se vaatii kuitenkin sitä, että uskaltautuu hakemaan kokemuksia. Kontula ja Ojala (2002) havaitsivat, että oma arkuus vaikuttaa kumppanin löytämiseen. Jos ei uskalla lähestyä ihmisiä, ei saa harjoitusta ihmissuhteista, mikä taas lisää omaa arkuutta. Näin ollen hyviä kokemuksia ei synny ja ihminen toistaa samaa kehää.

”En oman ujouteni takia ole kovinkaan montaa kertaa uskaltanut kertoa ihastumisistani. Tunteeni ovat kuitenkin tulleet paljastuneeksi ihastukseni kohteille tavalla tai toisella. Olen aina ollut aika herkkä ihminen ja nämä kokemukset torjutuksi tulemisesta ovat takuulla vaikuttaneet minäkuvaan myös näin aikuisiällä. Turhan herkästi olen jäänyt miettimään asioita, joita minun pitäisi olla, jotta kelpaisin.”