Lapsen isän isyys voi syntyä eri tavoilla. Aviomies on avioliiton aikana syntyneen lapsen isä suoraan avioliiton perusteella ilman eri toimia. Jos puolisot eroavat ennen lapsen syntymää, tulee isän joko tunnustaa lapsi, tai häntä vastaan tulee nostaa kanne isyyden vahvistamiseksi. Jos äiti menee uuteen avioliittoon ennen lapsen syntymää, on uusi aviomies lapsen isä suoraan avioliiton perusteella.

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isän isyys tulee vahvistaa joko isyyden tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä. Lapsen synnyttyä lastenvalvoja tarjoaa äidille mahdollisuutta isyyden selvittämiseen. Äiti voi kieltäytyä tästä, jos kukaan ei ole tunnustanut lapsen isyyttä. Jos äiti haluaa isyyden selvittämistä, on hänellä velvollisuus kertoa lastenvalvojalle totuus asiassa. Isyyden selvittämisen jälkeen lastenvalvojan tulee tarjota isälle mahdollisuus tunnustaa isyys. Isyyden vahvistaminen ei edellytä äidin hyväksymistä, mutta häntä tulee kuulla asiassa.

Jos isyyttä ei tunnusteta, tulee lastenvalvojan haastaa jokainen henkilö, joka selvityksen mukaan voi olla lapsen isä, oikeuteen isyyden vahvistamiseksi. Miehen kuolema ei estä asian ratkaisemista. Tuomioistuin voi velvoittaa osapuolet verikokeeseen.