Kihlaus on vapaamuotoinen sopimus tulevan avioliiton solmimisesta. Merkitystä ei ole sillä, ovatko muut kuin suhteen osapuolet tietoisia kihlauksesta vai eivät. Olennaista on, että pari, joka ovat sopinut avioliittoon menemisestä toistensa kanssa, on kihlautunut. Aiemmin kihlaukseen liittyi erilaisia juridisia seuraamuksia. Mikäli kihlautuneille syntyi lapsi, tällä lapsella oli parempi oikeudellinen asema kuin muilla avioliiton ulkopuolella syntyneillä lapsilla. Kihlaus vaikutti myös siten, että toinen osapuoli saattoi vaatia kihlauksen yksipuolisen purkamisen seurauksena vahingonkorvausta toiselta.

Nykyisin ihmiset voivat mennä kihloihin siinä missä aiemminkin. Tässä suhteessa ei ole tapahtunut mitään muutoksia. Mutta siinä on, että kihlaukseen ei liity enää minkäänlaisia juridisia seuraamuksia. Kihlaus ei täten vaikuta lapsen asemaan eikä liioin korvauskysymyksiin. Jos esimerkiksi toinen kääntyy oikeuden puoleen korvausta toiselta vaatiakseen, asiaa ei oteta oikeuskäsittelyyn. Tämä johtuu siitä, että nykyisin kihlausta ei säädellä oikeudellisesti.