Sitoutumisen keskeinen haaste on ratkaista toisaalta läheisyyden tarve ja toisaalta oman tilan, erillisyyden tarve. Jos peruskokemus maailmasta on se, että on turvallista mennä läheiseen ihmissuhteeseen, on valmiuksia liittyä toiseen ihmiseen.

Suhteen syntymisen alkuvaiheissa tuodaan esiin omaa syvää kiinnostusta toista kohtaan ja kerrotaan itsestä tärkeitä, ehkä arkojakin asioita. Parhaimmillaan tilanteessa kokee tulevansa kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Tulee tunne henkisestä kohtaamisesta, mikä on jokaisen ihmisen perustoive.

Fyysisellä tasolla kohtaaminen voi merkitä lähekkäin olemista, halaamista, sylissä oloa ja oman seksuaalisuuden toteuttamista yhdessä toisen kanssa.