Pelokkailla on kielteinen käsitys sekä itsestä että muista. He tuntevat olonsa ahdistuneeksi sekä yksin ollessaan että muiden seurassa. He eivät luota omiin taitoihinsa ja kykyihinsä, mutta eivät silti uskalla pyytää muiden apua, koska eivät luota muiden haluun auttaa heitä.

Pelokkaasti kiintyneet ovatkin selvästi muita alttiimpia sekä mielenterveyden ongelmille että psykososiaaliselle pahoinvoinnille.

Pelokkaasti kiintyneet ovat oppineet, että toiset ovat välinpitämättömiä eivätkä ole tarvittaessa käytettävissä. Mielikuva itsestä on se, että he itsekään eivät ole rakastamisen arvoisia. Pelokkaat eivät uskalla tulla lähelle peläten vahingoittuvansa tai tulevansa hylätyksi, vaikka he toivovat toisten hyväksyntää ja ovat tietoisia kiintymyksen tarpeistaan.