Liitteenä on lista rekisteritiedoista, joita tutkijat voivat hakea yhdistettäväksi SHARE-aineiston kanssa Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmässä.

Lisätietoa rekisteriyhdistämisestä saatte SHARE Suomen tutkijoilta sekä haastattelun aikana teille jaetusta rekisteriyhdistämistä koskevasta lausunnosta.

Maakoordinaattori  Miika Mäki, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Maajohtaja Anna Rotkirch, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Liitteet

PDF-tiedostoLiite 1. Muuttujalista (762 kB)