Yhteistyö Suomessa

Väestöliitto tekee yhteistyötä omien jäsenjärjestöjensä ja muiden sosiaali-, terveys- ja opetusalalla sekä kansainvälisten kysymysten parissa toimivien järjestöjen ja tahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös omaan alaan liittyvissä asioissa erilaisten tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

Väestöliitto on jäsenenä seuraavissa yhteistyöjärjestöissä:

 • A-klinikkasäätiö
 • Alli Paasikivi säätiö
 • Asuntosäätiö
 • Lastensuojelun Keskusliitto
 • Opintotoiminnan keskusliitto
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Soste ry
 • Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo
 • Suomen kotihoidon toimikunta, the Finnish Homecare Committee
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry 
 • Suomen tiedekustantajien liitto
 • Suomen Väestötieteen yhdistys
 • ​Rehabilitation International Finland, RIFI

Kansainvälinen yhteistyö

Väestöliitto on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä:

 • EU-maiden perhejärjestöjen liitto (The Confederation of Family Organisations in The European Community, COFACE)
 • Eurooppalainen väestötutkimuksen yhdistys (EAPS)
 • Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, väestö- ja kehityskysymyksiä tekevä yhteistyöjärjestö,  Inspire- European Partnership for Sexual and Reproductive Health and Rights
 • Kansainvälinen perhesuunnittelujärjestöjen liitto (International Planned Parenthood Federation, IPPF)
 • Maailman perhejärjestöjen liitto (WFO)

Väestöliitto tekee läheistä yhteistyötä myös kansainvälisen pari- ja perhesuhteiden järjestön kanssa (The International Comission on Copule ans Family Relations, ICCFR).

Lisäksi liiton eri yksiköillä ja työntekijöillä on yhteydet oman alansa ulkomaisiin edustajiin ja järjestöihin.