Yhteistyö Suomessa

Väestöliitto tekee yhteistyötä omien jäsenjärjestöjensä ja muiden sosiaali-, terveys- ja opetusalalla sekä kansainvälisten kysymysten parissa toimivien järjestöjen ja tahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös omaan alaan liittyvissä asioissa erilaisten tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

Väestöliitto on jäsenenä seuraavissa yhteistyöjärjestöissä:

 • A-klinikkasäätiö
 • Alli Paasikivi säätiö
 • Asuntosäätiö
 • Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA
 • KEHYS ry (Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys)
 • Lastensuojelun Keskusliitto
 • Opintotoiminnan keskusliitto
 • Raha-automaattiyhdistys
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY r.y.
 • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto
 • Suomen kotihoidon toimikunta, the Finnish Homecare Committee
 • Suomen tiedekustantajien liitto
 • Suomen Väestötieteen yhdistys
 • Rehabilitation International Finland, RIFI
 • Terveyden Edistämisen Keskus

Kansainvälinen yhteistyö

Väestöliitto on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä:

 • EU-maiden perhejärjestöjen liitto (The Confederation of Family Organisations in The European Community, COFACE)
 • Eurooppalainen väestötutkimuksen yhdistys (EAPS)
 • Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, väestö- ja kehityskysymyksiä tekevä yhteistyöjärjestö (EuroNgos)
 • Kansainvälinen perhesuunnittelujärjestöjen liitto (International Planned Parenthood Federation, IPPF)
 • Maailman perhejärjestöjen liitto (WFO)
 • Kotipalvelun maailmanjärjestö (WHHO)

Väestöliitto tekee läheistä yhteistyötä myös kansainvälisen pari- ja perhesuhteiden järjestön kanssa (The International Comission on Copule ans Family Relations, ICCFR).

Lisäksi liiton eri yksiköillä ja työntekijöillä on yhteydet oman alansa ulkomaisiin edustajiin ja järjestöihin.