Lahjoitustilimme Nordea FI63 1745 3000 0979 58

Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Väestöliitto ry (y-tunnus 0202602-8)

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2018/1119, myönnetty 20.11.2018.

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2019 -31.12.2020  koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Väestöliitto käyttää kerätyt varat kotimaan nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä kansainväliseen työhön.

Lisätietoja: Talousjohtaja Petri Räsänen, puhelin 040 728 1516