Oikeus rakkauteen -kampanjalla varoja seksuaalioikeuksien edistämiseen kehittyvissä maissa

Kuvassa kädet käsikädessä ja ranteissa sateenkaarinauhat. Tekstinä: Anna oikeus rakkauteen. Auta vahvistamaan naisten ja tyttöjen, vammaisten henkilöiden ja sateenkaari-ihmisten seksuaalioikeuksia kehittyvissä maissa.

Väestöliiton uudella Oikeus rakkauteen -kampanjalla kerätään varoja työhömme seksuaalioikeuksien hyväksi kehittyvissä maissa. Lahjoitusvaroin autetaan naisia ja tyttöjä, vammaisia henkilöitä ja sateenkaari-ihmisiä, jotta jokainen heistä voisi elää ja rakastaa turvassa.

Väestöliiton unelma on maailma, jossa jokaisella on oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi. Väestöliiton tavoitteena on vaikuttaa siihen, että jokainen voisi elää ja rakastaa turvassa, päättää omasta kehostaan, seksuaalisuudestaan ja ihmissuhteistaan sekä iloita ja tuntea ylpeyttä omasta identiteetistään. Kotimaisena järjestönä tunnemme myös globaalin vastuumme ja siksi edistämme seksuaalioikeuksia myös kehittyvissä maissa.

Seksuaalioikeudet ovat uhattuina monissa kehittyvissä maissa

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksista niitä, joiden tila useissa kehittyvissä maissa on äärimmäisen haastava. Niitä vastustetaan aktiivisesti ja niiden vastustamiseen käytetään globaalisti paljon resursseja. Seksuaalioikeuksien toteutumattomuus jättää erityisesti jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset hyvin haavoittuviksi.

Väestöliiton työ kehittyvissä maissa keskittyykin juuri kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen, vammaisten henkilöiden ja sateenkaari-ihmisten seksuaalioikeuksien vahvistamiseen. Työmme on elintärkeätä, sillä nämä ryhmät ovat vaarassa jäädä kaiken muun tuen ulkopuolelle.

Pysyviä muutoksia yhdessä paikallisten kumppanien kanssa

Väestöliiton tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia vaikuttamalla asenteisiin, lisäämällä osaamista ja vahvistamalla paikallisia kumppanijärjestöjä ja kansalaisyhteiskuntia seitsemässä eri maassa: Malawi, Afganistan, Nepal, Tadzhikistan, Sambia, Zimbabwe ja Etelä-Afrikka.

Kumppanimme kehittävät muun muassa paikallisten terveysalan toimijoiden, viranomaisten ja päättäjien osaamista väkivallan ehkäisystä ja tunnistamisesta sekä vammais- ja sateenkaariteemoista. Lisäksi vahvistetaan opettajien seksuaalikasvatusosaamista. Kumppanimme tarjoavat myös turvallisen tilan sateenkaari-ihmisille, jotka eivät koe voivansa elää omana itsenään yhteiskunnassa sekä voimaannuttavia ryhmiä vammaisille henkilöille.

”On todella tärkeää, että kumppanimme ovat vahvoja toimijoita omissa maissaan ja kehittävät ja vahvistavat samalla paikallisia kansalaisyhteiskuntia. Siksi vahvistamme kumppaneidemme osaamista paitsi ohjelmamme teemoista myös vahvasta hankehallinnosta ja vaikuttamistyöstä,” Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen toteaa.

Väestöliitto on Suomen ainoa erityisesti globaaleihin seksuaalioikeuksiin keskittyvä järjestö. Työmme erityispiirteitä on kokonaisvaltainen ymmärrys seksuaalisuudesta, joka on läsnä ja muuttuu läpi ihmisen elämänkaaren. Työssämme on myös ainutlaatuista vahva vaikuttamistyön osaamisemme ja se, että tuemme kumppaneitamme tekemään isoja yhteiskunnallisia muutoksia vaikuttamistyön kautta. Seksuaalisuutta kuitenkin kontrolloidaan yhteiskunnan tasolta vahvasti jokaisessa yhteiskunnassa, ja siksi seksuaalioikeuksia on tärkeää puolustaa ja edistää.

Kun omista oikeuksista ei tiedetä, ei niiden toteutumista myöskään osata vaatia.

”Monille tieto siitä, että myös heillä on oikeus omaan kehoon, seksuaalisuuteen, terveyspalveluihin ja tietoon on ollut aivan mullistavaa jo sinällään.” Elina Korhonen toteaa, ja jatkaa, että ”jo sillä, että jokaisella olisi todellinen mahdollisuus päättää omasta kehostaan ja olisi päätöksen tueksi tarvittavaa tietoa ja välineitä ja palveluita saatavilla, pääsisimme pitkälle. Se, ettei ole mahdollisuutta päättää omasta lapsiluvustaan tai intiimeistä ihmissuhteistaan tai tehdä omia päätöksiä omaan seksuaalisuuteen liittyen, johtaa yksilöiden tasolla suuriin tragedioihin mutta myös vakaviin seurauksiin ympäröivässä yhteiskunnassa.”

Elinalle on jäänyt mieleen esimerkki työn vaikuttavuudesta Malawissa, jossa koulua käyvät tytöt keskustelivat rohkeasti oman yhteisönsä päättäjien kanssa seksuaalisuutta loukkaavasta häirinnästä ja väkivallan uhasta, jota he olivat kokeneet jopa opettajien taholta.

”Tyttöjen suorasanaisuus ja rohkeus tilaisuudessa jäi vahvasti mieleen. Malawissa tuon kaltaiset teemat ovat tabu ja lasten ja nuorten kunnioitus vanhempia henkilöitä kohtaan on suurta eli tuo tilaisuus oli loistava esimerkki siitä, miten seksuaalikasvatus ja tyttöjen omat vertaistukiryhmät antoivat heille tietoa ja voimaa oman yhteisön epäkohtien tunnistamiseen ja muuttamiseen,” Elina toteaa.

Osallistumalla Oikeus rakkauteen -kampanjaan voi auttaa kaikken haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä

Oikeus rakkauteen -kampanjaan voi osallistua lahjoittamalla. Myös yritykset voivat tukea kampanjaa lahjoituksella tai tulemalla mukaan kampanjan vastuullisiksi yhteistyökumppaneiksi. Lahjoittajien tuella yhä useampi nainen ja tyttö, vammainen henkilö ja sateenkaari-ihminen saa mahdollisuuden elää ja rakastaa turvassa.

Anna oikeus rakkauteen jo tänään. Valitse sopiva tapa auttaa:

Lisätietoja kampanjasta löytyy verkkosivuilta: www.oikeusrakkauteen.fi

Keräyslupa RA/2020/1558

 

Lisätietoja:

Kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen, elina.korhonen@vaestoliitto.fi,  050 514 8827

Varainhankinnan asiantuntija Mervi Saikkonen, mervi.saikkonen@vaestoliitto.fi, 040 624 1104