Rahankeräysluvan saaja
Väestöliitto ry (y-tunnus 0202602-8)

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2018/1119, myönnetty 20.11.2018

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus ja -aika
Väestöliitto käyttää kerätyt varat kotimaan nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä kehitysyhteistyöhön Malawissa, Nepalissa, Tadzhikistanissa ja Afganistanissa. Kerättäviä varoja käytetään Kapua-keräyksen kautta myös Kynnys ry:n ja Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhön. Kerätyt varat on tarkoitus käyttää näihin kohteisiin vuosien 2019-2020 aikana.

Lisätietoja: Talousjohtaja Petri Räsänen, puhelin 040 728 1516