Omat haasteensa suomalaisten parisuhteisiin tuovat päihteet ja erilaiset riippuvuudet. Suhde alkoholiin on monessa perheessä monimutkainen, ja tilastojen mukaan erityisesti äitien päihteidenkäyttö on lisääntynyt viime vuosina. Alkoholin rinnalla niin sanottujen mietojen huumeiden käyttö on yleistynyt. Vanhemmat eivät välttämättä koe aktiivistakaan päihteidenkäyttöä ongelmaksi, vaikka sillä on väistämättömiä vaikutuksia vanhemmuuteen. Päihtynyt vanhempi ei ole lapsensa käytettävissä tunnetasolla, minkä vuoksi lapset voivat kokea olonsa turvattomiksi. Pienen lapsen on vaikea käsittää, miksi vanhempi käyttäytyy yhtäkkiä arvaamattomasti ja oudosti, ja isomman lapsen kannalta päihteiden lieveilmiöt, kuten päihtyneen mahdolliset katteettomat lupaukset, voivat horjuttaa luottamusta elämään.

Päihteet vaikuttavat myös parisuhteisiin, sillä ne aiheuttavat herkästi epäluottamusta kumppaneiden välille. Päihteitä käyttävä aikuinen ei aina pysty ajattelemaan, miten hänen toimintansa vaikuttaa muihin. Hän saattaa käyttäytyä ennakoimattomasti, itsekkäästi tai välinpitämättömästi. Raitis puoliso taas saattaa yrittää peitellä päihteitä käyttävän kumppaninsa touhuja. Parisuhteen riskinä on ajautuminen hoivaamisen, valehtelun ja ylihuolehtimisen kehään.

Odottajien ja pikkulasten vanhempien haitallisen päihteidenkäytön taustalla on usein vaikeita kokemuksia, ja kyse on paljon suuremmasta kokonaisuudesta kuin pelkästä riippuvuusongelmasta. On tärkeää saada yksilöllisesti räätälöityä, pitkäaikaista tukea. Myös erilaisten muiden riippuvuuksien, kuten netti- ja rahapeliriippuvuuksien hoitamiseksi tarvitaan erikoistunutta osaamista. Kunnat ovatkin heränneet tuottamaan omia palveluita riippuvuuksien kanssa painiville perheille ja apua kannattaa aina kysyä neuvolasta. Neuvolasta voidaan ohjata perhettä oikean avun piiriin ja sopivaan jatkohoitopaikkaan. Usein tarvitaan myös sosiaalityön tukea.

 

Riikka Riihonen, LT, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri

Minna Oulasmaa, pari- ja seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, terveydenhoitaja

Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja