TUNNEKESKEISEN PARITERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 2018-2019

24.3.2017

Koulutuksen laajuus: 30 op Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, jotka työskentelevät parien kanssa. Perheterapeuteille koulutus antaa Kelan pätevyyden paripsykoterapiaan.

Koulutus antaa hyvät valmiudet tunnekeskeiseen pariterapiaan. Tunnekeskeinen pariterapia on hyvin tutkittu ja vaikuttava hoitomuoto. Tunnekeskeinen pariterapia perustuu selvästi määriteltyyn ja empiirisesti tutkittuun teoriaan aikuisrakkaudesta. Aikuisrakkauden ymmärtäminen kiintymyssuhdeprosessina on uusi näkökulma siihen, mitä parin välillä tapahtuu.

Koulutus antaa edellytykset kansainväliseen tunnekeskeisen pariterapian pätevyyden suorittamiseen (International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy, Ottawa, Kanada). Koulutus painottuu kokemukselliseen, vuorovaikutteiseen ja tavoitteelliseen oppimiseen.

Kouluttajat
Hanna Pinomaa, psykologi, paripsykoterapeutti, ICEEFT:n kouluttaja- ja työnohjaajapätevyys
Lotta Heiskanen, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti
Helena Toppari, psykologi, paripsykoterapeutti, vaativan erityistason traumapsykoterapeutti

Osallistujamäärä
18 hlöä

Koulutuksen sisältö
Lähiopetuspäivät (20 op.)

KEVÄT 2018
6.-7.3.2018 1. Johdatus tunnekeskeiseen pariterapiaan. Kiintymyssuhdeteoria.
11.–12.4.2018 2. Vuorovaikutuskehän hahmottaminen ja reaktiiviset tunteet
7.-8.5.2018 3. Terapeuttinen yhteistyösuhde ja arviointivaihe. Mentalisaation
näkökulma.

SYKSY 2018
4.-5.9.2018 4. Terapeutin oma kiintymyssuhdehistoria
9.-10.10.2018 5. Tunnekeskeisen pariterapian työskentelyn syventäminen
6-7.11.2018 6. Turvallisen tunnesuhteen uudelleen rakentuminen

KEVÄT 2019
5.-6.2.2019 7. Parisuhteen haavat
19.–20.3.2019 8. Erityisteemat – seksuaalisuus, riippuvuudet, häpeä
14.–15.5.2019 9. Traumat ja parisuhde

SYKSY 2019
10.–11.9.2019 10. Parisuhteen turvallisen tunnesuhteen vahvistaminen

Kirjallisuus ja koulutusvideot (5 op)
Kirjallisuusopinnot ja koulutusvideot syventävät ja laajentavat tunnekeskeisen terapian teorian tietämystä ja siihen perustuvaa psykoterapeuttista osaamista.

Näyttökoe (5 op)
Koulutettavien 10-15 min videonauhoitteet parin kanssa hoidon kahdessa eri vaiheessa.

Koulutusmaksu
4100€ + alv 24 %
Koulutusmaksu laskutetaan opiskelijan toiveen mukaan yhdessä, kolmessa tai kymmenessä maksuerässä.

Työnohjaus:
Suorittaakseen kansainvälisen tunnekeskeisen pariterapeutin pätevöitymisen, koulutettava tarvitsee vähintään 8 työnohjaustuntia (60min). Työnohjauksen hinta on 100€/60min. Työnohjauksesta puolet on oltava yksilötyönohjausta, ja puolet voi tapahtua ryhmätyönohjauksessa. Työnohjauksia on mahdollista sopia koulutuspäivien yhteyteen, varsinkin niille koulutettaville, jotka eivät asu Helsingin ympäristössä.

Tiedustelut ja koulutukseen ilmoittautuminen:
Lotta Heiskanen, lotta.heiskanen(at)vaestoliitto.fi, puh. 09 228 05 255

Koulutukseen opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittaudutaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi:
- Mahdollisuus työskennellä parien kanssa ja videoida omaa työskentelyä koulutuksen aikana
- Aiempi kokemus työstä parien kanssa
- Odotukset ja toiveet koulutukselle
- Aikaisempi koulutus, työskentelyn teoreettinen viitekehys ja nykyisen työn
toimintaympäristö

 
 
 

TUNNEKESKEISEN PARITERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 2018-2019