Kehotunnekasvatus suojaa ja vahvistaa lasta ­ – kotona, koulussa ja netissä

21.8.2019

Mediatiedote 21.8.2019

Kehotunnekasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Sillä tarkoitetaan lapsen ikä- ja kehitystasoon sopivaa turvataito- ja seksuaalikasvatusta, kuten lapsen oikeutta oppia suojaamaan ja kunnioittamaan itseään ja toisia. Väestöliitto kouluttaa ammattilaisia ja tukee perheitä ja lapsia kahdessa uudessa kehotunnekasvatus-hankkeessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn ja Opetushallituksen tuella.

Ystävät, rakastava perhe ja läheiset sekä avoimuus ovat lapsen paras suoja. Lapsi oppii mediataitoja ja itsensä ja muiden arvostamista kotona, mutta myös päiväkodissa ja koulussa.

Lasten maailma muuttuu nopeasti. Taaperotkin selaavat älylaitteita ja oppivat jo varhain käyttämään nettiä. Useimmilla sivustoilla ei ole ikärajoja. Suositut sivustot vaihtuvat tiuhaan. Lasten kesken niitä jaetaan ja niille tirskutaan. Kuvia otetaan ja lähetetään. Jotkut ahdistuvat, jotkut kohtaavat netissä todellisen vaaran. Kaikki tutuksi tarjoutuvat henkilöt eivät olekaan turvallisia.

Nykypäivän tärkeitä kysymyksiä ovatkin: Osaako lapsi puolustaa ja suojata itseään leikissä, isompien kanssa tai aikuisen lähestyessä väärällä tavalla? Ymmärtääkö ja uskaltaako hän kertoa kokemastaan pelottavasta ja väärältä tuntuneesta asiasta turvalliselle aikuiselle? Tietävätkö ammattilaiset ja vanhemmat, miten lasta voi vahvistaa ja opettaa suojaamaan itseään, pelottelematta häntä?

– Kasvattajan tehtävä on olla turvallinen. Se tarkoittaa, että itse ottaa keho- ja tunneasiat puheeksi. Samalla antaa lapsellekin luvan puhua niistä. Turvallinen puhe kuvailee ihmiskehon kaikki paikat arvokkaina ja ihanina ja suojeltavina. Aikuinen voi kertoa lapselle hänen oikeuksistaan määrätä omasta kehostaan ja kosketuksesta. Turvallinen kasvatus antaa lapselle taitoja. Jos vain pelotellaan vaaroista, lapselle voi tulla tunne, ettei oma keho olekaan ihana vaan jotenkin vaarallinen, koska sitä halutaan satuttaa, kuvailee Väestöliiton asiantuntijalääkäri, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore

Koulutus ja uudet materiaalit täydentävät ammattikasvattajien osaamista

Väestöliitossa on käynnistynyt kaksi uutta, merkittävää Lasten Kehotunnekasvatuksen hanketta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaa Helsingissä ja Riihimäellä 2019–21 toteutettavan hankkeen Keho, tunne ja turva, joka tuottaa malleja ja materiaaleja ammattilaisille yhdessä perheiden ja lasten kanssa. Opetushallituksen myöntämän rahoituksen turvin Keho on leikki -hankkessa koulutetaan vuosina 2019–20 varhaiskasvatuksen ja alakoulun ammattilaisia lasten kehotunnekasvattajiksi 10 opintopisteen koulutuksessa Kittilässä ja Inarissa.

Väestöliitto on edistänyt lasten kehotunnekasvatusta Suomessa jo 20 vuoden ajan. Vuosina 1999–2000 Väestöliitto toteutti innovatiivisen, testatun materiaalin Ihmisterveysoppi1.-4.-luokkalaisten terveystietoon Terveyden edistämisen keskuksen ja Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Se on saatavilla Opetushallituksen verkkosivuilla. Oppitunneilla syvennytään ihmisyyden ihmeisiin lapsen ikätasolla, hänen ymmärtämällään tavalla. Tunnit tukevat positiivisen minäkuvan, seksuaalisuuden ja itsetunnon kehitystä sekä tasa-arvokasvatusta.

Vauvasta naperoiseksi, pienen lapsen seksuaaliterveydestä -vihkosemme esitteli uuden sanan unnutus jo vuonna 2000. Samana vuonna Väestöliitto julkaisi Opetushallituksen kanssa seksuaalikasvatuksen klassikon Seksuaalisuuden portaat, joka seuraa lapsen ja nuoren portaittaista kehitystä tunteiden ja nautinnon kautta.

Väestöliitto julkaisi vuonna 2015 vanhemmille ja ammattilaisille laajan verkkoaineiston www.vaestoliitto.fi/lapsijaseksuaalisuus Samalla otettiin käyttöön uusi termi Lasten Kehotunnekasvatus, erottamaan lapsille suunnattu kasvatus nuorten opetuksesta. Idea ja sivusto perustuvat valtakunnallisiin kyselyihin alle kouluikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta. Sivusto auttaa puhumaan lapsen kanssa ikätasoisesti omasta kehosta ja tunteista, omista oikeuksista ja turvataidoista.

Tänä kesänä lapset ovat oppineet turvataitoja yhteisessä kampanjassa YLE:n Pikku Kakkosen kanssa, jota vanhemmat ovat jakaneet yli 12 000 kertaa. Pikku Kakkosessa käytiin läpi kehon kaikki osat, uimapukusääntö, kosketuksen sääntö sekä kolmen kohdan sääntö – sano ei, lähde pois ja kerro turvalliselle aikuiselle – lapsen turvaksi.

– Kun lapsi saa sanat, tietoja, taitoja ja myönteisen asenteen, hän uskaltaa paremmin puhua aikuiselle. Myönteinen käsitys turvasta, ihmissuhteista ja kehosta suojaa lasta. Hyvinvoiva lapsi oppii suojaamaan ja kunnioittamaan itseään ja toisia. Suojataan ja tuetaan yhdessä lasten tervettä kasvua ja kehitystä. Vahvistetaan yhdessä, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kodeissa, tärkeitä kehotunnetaitoja lapsen parhaaksi, Raisa Cacciatore kannustaa. 

Lisätiedot:
Raisa Cacciatore
Lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri, Väestöliitto
+358 40 529 7155

www.vaestoliitto.fi/lapsijaseksuaalisuus
www.hyvakysymys.fi/lapsijaseksuaalisuus

 
 
 

Kehotunnekasvatus suojaa ja vahvistaa lasta ­ – kotona, koulussa ja netissä