Päättäjiin vedottu kehotunnekasvatuksen järjestämiseksi

9.10.2019

Väestöliiton kehotunnekasvatus -kehittämishanke sai varhaiskasvatuksen kentältä pyynnön vedota päättäjiin lasten kehotunnekasvatuksen merkityksen vahvistamiseksi. Lasten kehotunnekasvatuksen eli ikätasoisen seksuaali- ja turvataitokasvatuksen asema Suomessa tulee vakiinnuttaa  ja sen järjestäminen tulee aina olla suunnitelmallinen osa varhaiskasvatusta. Vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön aloitteen pohjalta olemme valmistelleet ja toimittaneet vetoomuksen suomeksi ja pohjoissaameksi Opetus- ja sosiaaliminiesterille, opetushallitukseen ja eduskunnan sivistysvaliokunnalle.

Vetoomuksen allekirjoittajatahot toimivat STM:n rahoittaman kehotunnekasvatus -hankkeen ohjausryhmässä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Raisa Cacciatore, asiantuntijalääkäri, lastenpsykiatri, puh. +358 040 529 7155, raisa.cacciatore@vaestoliitto.fi.

Suomenkielinen vetoomus   
Pohjoissaamenkielinen vetoomus

 
 
 

Päättäjiin vedottu kehotunnekasvatuksen järjestämiseksi