Väinö Kanniston tunnustuspalkinto 2019 Shadia Raskille

31.10.2019

Väestöliitto on myöntänyt vuoden 2019 Väinö Kanniston tunnustuspalkinnon Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuspäällikölle, FT Shadia Raskille.

Väitöskirjassa on tarkasteltu Suomessa asuvia venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisia väestöjä Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen aineistolla. Väitöstutkimus on ensimmäinen, joka tarkastelee väestötutkimusaineistolla ulkomailla syntyneen väestön terveyttä Suomessa.

Väitöskirjasta selviää, että liikkumisvaikeudet ja mielenterveysoireet ovat yleisempiä tutkituissa Suomeen muuttaneissa väestöryhmissä koko väestöön verrattuna. Lisäksi koettu syrjintä on yhteydessä tutkittujen ryhmien terveyteen.

Syrjintä yksi tekijä terveyserojen taustalla

Tutkimuksessa havaittiin, että syrjintäkokemukset lisäsivät heikon koetun terveyden, pitkäaikaissairauden sekä mielenterveysoireiden todennäköisyyttä tutkituissa väestöryhmissä. Myös niillä, jotka raportoivat vain epäsuoria syrjintäkokemuksia, heikon koetun terveyden ja mielenterveysoireiden todennäköisyys oli kohonnut.

Eri väestöryhmiä vertailevan tutkimuksen lähtökohtana on, että eriarvoisuuteen ei voida puuttua, ellei ensin osoiteta sen olemassaoloa. Maahanmuuttajuuden korostaminen voi kuitenkin ruokkia syrjintää. Tulevien tutkimusten tulisi entistä paremmin tunnistaa väestöryhmien rakennettu ja muuttuva luonne. Tarvitaan intersektionaalista tarkastelua, jossa huomioidaan erilaiset risteävät tekijät, kuten ikä, sukupuoli ja sosioekonominen asema.

”Väestön terveyttä tulee jatkossa tarkastella myös muusta kuin kaksijakoisesta lähtökohdasta ’me’ ja ’muut’. Suomen moninaisen väestön hyvinvoinnin edistäminen vaatii selkeämpää yhteenkuuluvuuden puolustamista”, Rask toteaa väitöstiedotteessaan.

Väinö Kanniston rahasto jakaa tunnustuspalkintoa parhaasta väestötieteellisestä opinnäytteestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen alalla. Palkinnon arvo on 1 000 euroa. Väinö Kanniston tunnustuspalkintoa on jaettu vuodesta 1998, kyseessä on nyt 14. palkinto. Edellinen, vuoden 2017, palkinto myönnettiin THL:n erikoistutkijalle, FT Sonja Lumpeelle.

 

Lisätietoja:

Shadia Rask
tutkimuspäällikkö, THL
puh. 029 524 8537
etunimi.sukunimi@thl.fi
www.thl.fi/shadiarask
Twitter: @ShadiaRask

Anna Rotkirch
Väestöntutkimuslaitoksen johtaja, Väestöliitto
puh. 040 776 3086 
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Aiheesta aikaisemmin:

Väitös: Maahanmuuttajataustaisen väestönosan terveyteen liittyy erityisiä huolenaiheita (väitöstiedote 2.5.2018)

Ken on meistä kaikkein tervein? (Ilmiö media 14.9.2018)

Rask, Shadia. Diversity and Health in the Population: Findings on Russian, Somali and Kurdish origin populations in Finland. Väitöskirja: Helsinki: Helsingin yliopisto, 2018. ISBN 978-951-51-4168-2 http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-4169-9

 
 
 

Väinö Kanniston tunnustuspalkinto 2019 Shadia Raskille