Turvataitokasvatusta kehitetään Päijät-Hämeessä

22.11.2019

Päijät-Hämeessä ennaltaehkäistään lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista väkivaltaa

Lahden ammattikorkeakoulun, Lahden kaupungin seudullisen kehittämisen yksikön sekä Väestöliiton yhteistyössä toteutettavassa ja Opetushallituksen rahoittamassa TUTKA-hankkeessa kehitetään turvataitokasvatusmalli Päijät-Hämeen kuntiin. Kouluihin ja oppilaitoksiin luodaan yhdenmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä vahvistetaan opetus-, oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön tietoperustaa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyssä.

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta on yleistä

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta uutisoidaan aika ajoin mediassa. Kasvavana ongelmana on näyttäytynyt digitaalisen median kautta tapahtuva seksuaalinen häirintä. Uuden kouluterveyskyselyn (2019) mukaan Päijät-Hämeessä alakouluikäisistä 5 % oli kokenut seksuaalista ehdottelua, viestittelyä ja sopimattoman kuvamateriaalin näyttämistä vuoden aikana. Yläkoululaisista tytöistä 28,2 % ja pojista 7,2 % oli kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä vuoden aikana. Seksuaalisesta häirintää tai väkivaltaa kokeneista yläkoululaisista vain 24,6 % oli kertonut asiasta aikuiselle. Edellä mainitut Päijät-Hämeen tilastot eivät juuri poikkea valtakunnallisista luvuista.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn tarvitaan turvataitokasvatusta. Ennaltaehkäisy on merkittävässä roolissa lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa seksuaalisessa hyväksikäytössä. Groomingilla tarkoitetaan prosessia, jossa hyväksikäyttäjä luo lapseen tai nuoreen luottamussuhteen, jonka avulla hän pystyy houkuttelemaan lapsen tai nuoren seksuaalisiin tekoihin. Grooming tapahtuu internetissä joko tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen välityksellä.

”On tärkeää, että lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ymmärtävät, miten grooming-prosessi etenee. Turvataitomateriaalien ja -koulutusten myötä ammattilaiset saavat keinoja vahvistaa lasten ja nuorten turvataitoja. Lisäksi ammattilaiset pystyvät antamaan tietoa toimivista reagointi- ja toimintamalleista, mikäli lapsi tai nuori joutuu hämmentävään, pelottavaan tai ahdistavaan tilanteeseen netissä”, toteaa Väestöliiton erityisasiantuntija Kirsi Porras.

Kun lapsi tai nuori koulussa kertoo joutuneensa seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi internetissä, tulee asia ottaa vakavasti ja kiittää häntä rohkeudesta puhua tapahtuneesta. Ammattilaisen tehtävänä on tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus sekä ohjata lapsi tai nuori ja tarvittaessa koko perhe keskusteluavun piiriin. On tärkeää, että kouluilla on selkeät toimintaohjeet ja yhtenevät käytänteet koko maakunnan alueella.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan koko Päijät-Hämeen alueella 1.9.2019­­–31.12.2020 välisenä aikana.

Hankkeessa tuotetaan digitaalinen materiaalipankki eri kouluasteiden turvataitokasvatukseen, päivitetään ja yhdenmukaistetaan oppilaitosten turvallisuussuunnitelmat sekä järjestetään koulutusta opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstölle seksuaalisen häirinnän ehkäisystä ja siihen puuttumisesta. ”Opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön osallistuminen hankkeen toimintaan on äärimmäisen tärkeää, jotta turvataitokasvatus ja turvallisuussuunnitelmat juurtuvat koulujen ja oppilaitosten arkeen”, painottaa projektipäällikkö Tuija Rinkinen Lahden ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:

 
 
 

Turvataitokasvatusta kehitetään Päijät-Hämeessä