Syyskokouksen henkilövalinnat 26.11.2019

26.11.2019

Valtiotieteen lisensiaatti, yhteiskuntatieteen tohtori (hc) Maria Kaisa Aula valittiin Väestöliiton syyskokouksessa jatkamaan liiton puheenjohtajana vuosiksi 2020–2022. Hän on johtanut Väestöliittoa erittäin ansiokkaasti ja sitoutuneesti jo kausina 2014–2019. Hänellä on laajaa yhteiskunnalista osaamista, monipuolista vaikuttamistyön kokemusta ja lapsi- ja perhepolitiikan syvällistä ymmärrystä. Kesäkuusta 2019 hän on toiminut myös valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä.

Hallituksen jäseniksi vuosille 2020–2022 valittiin edelleen erovuorossa olevista Jorma Komulainen ja Marina Vahtola ja uutena Pauliina Lehtinen. Lääketieteen tohtori ja dosentti Jorma Komulainen on Duodecimin Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, jolla on laaja kokemus kliinisestä potilastyöstä, tutkimustyöstä ja järjestötyöstä. Kauppatieteen maisteri Marina Vahtola on talouden, liiketoimintojen strategioiden ja johtamisen asiantuntija, jonka osaamisalueita ovat myös mm. palvelukonseptien ja digitaalisten palvelujen kehittäminen.

Valtiotieteiden maisteri Pauliina Lehtinen on lasten ja perheiden kysymysten asiantuntija, sote-järjestökentän tuntija ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän on myös Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry:n toiminnanjohtaja.

Muiden nykyisten jäsenten Andreas Blanco Sequeirosin, Eero Löytömäen ja Marja Tiilikaisen kausi jatkuu vuoden 2020 loppuun ja Juha Jämsän, Silja Silvastin ja Riitta Särkelän vuoden 2021 loppuun.

 
 
 

Syyskokouksen henkilövalinnat 26.11.2019