Tyttöjen silpomista koskeva erillislaki

13.12.2019

Tyttöjen sukuelinten silpominen loukkaa seksuaalioikeuksia, rikkoo itsemääräämisoikeutta ja lisää sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Kyse on myös vakavasta ihmisoikeuksien rikkomisesta, joka on sen kaikissa muodoissa lopetettava kokonaan. Tyttöjen sukuelinten silpominen aiheuttaa sen kohdanneille usein pitkäaikaista fyysistä sekä henkistä kärsimystä, todetaan eduskunnan lakivaliokunnalle antamassamme lausunnossa Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä koskevasta erillislaista.

Väestöliitto pitää asiasta tehdyn kansalaisaloitteen tavoitteita oikeina ja tarpeellisina. Pidämme kuitenkin erillislakia tärkeämpänä koulutuksen ja valistuksen lisäämistä. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tärkein tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisystrategia on terveyssektorin vahvistaminen. Valistusta pitää lisätä sosiaali-ja terveydenhuollonhenkilökunnalle sekä myös varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnalle.

Väestöliitto ehdottaa, että ennen erillislain säätämistä ensin arvioitaisiin, miten nykyinen toimintaohjelma on onnistunut silpomisen kitkemisessä. Ohjelman seurannan ja arvioinnin yhteydessä tulee myös kerätä tietoa siitä, liittyykö tyttöjen sukuelinten silpomiseen kysymyksiä, joiden ratkaiseminen edellyttää nimenomaan lain tasoisen ohjauksen vahvistamista.

Mielestämme erillislaista on myös tarpeen kuulla niitä yhteisöjä, joita asia koskee.

Lue asiaa koskeva lausuntomme

 
 
 

Tyttöjen silpomista koskeva erillislaki