Isien ja äitien tasa-arvo tahdon asiana yrityksissä

28.1.2020

Mediatiedote 28.1.2020

– Johdon ja esihenkilöiden suhtautuminen ratkaisee paljon isien perhevapaiden pitämistä ja naisten urakehitystä

Tasa-arvo ja isät -hankkeessa kerätään kyselyaineistoilla ja ryhmähaastatteluilla tietoa isäystävällisyydestä ja tasa-arvosta suomalaisilla työpaikoilla. Mukana on johdon, asiantuntijoiden, toimihenkilöiden ja työntekijöiden edustajia kolmesta eri organisaatiosta: Deloittelta, Lahti Energialta ja Kelasta.

Hankkeeseen on sitoutunut kolme hyvin erilaista työyhteisöä yksityiseltä sektorilta ja julkishallinnosta. - Organisaatioiden lähtötilanne tasa-arvon ja isäystävällisyyden toteuttamiseen on jokaisella erilainen, mutta yhteisiäkin piirteitä löytyy useita, kertoo hankepäällikkö Anna Kokko Väestöliitosta.

Kussakin organisaatiossa tehdään kehittämistyötä, jonka kohteena ovat muun muassa työyhteisön asenteet, pelisäännöt ja ohjeistukset. Tavoitteena on mahdollistaa entistä parempi työn ja perheen tasapaino erityisesti isäystävällisyyttä, perheystävällisyyttä ja tasa-arvoa tukevan organisaatiokulttuurin kautta.

Sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen sekä johdon ja työkavereiden suhtautumiseen isyyteen vaikuttavat monet tekijät: organisaation koko, toimiala, sukupuolijakauma, toimenkuvat, työaikojen joustavuus ja työpaikan toimintakulttuuri. Vuoden 2020 aikana seurataan, miten isäystävällisyys, tasa-arvo sekä työn ja perheen yhteensovittaminen kehittyvät hankkeen organisaatioissa, jotka päämäärätietoisesti edistävät tasa-arvoa ja muokkaavat asenteita.

Hankkeen seurantavaiheen aineistonkeruu toteutetaan syksyllä 2020, jolloin nähdään, miten tasa-arvo on työpaikoilla kehittynyt vuoden aikana.

Hanke tuottaa tutkimustiedon ja julkaisujen lisäksi videoita ja podcasteja julkiseen käyttöön, samoin kuin opinnäytetöitä. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. Hankkeen pääkoordinoijana on Väestöliitto, ja yhteistyökumppaneina Repo Work, Feelback ja Ekvalita. Tutkimusyhteistyötä tehdään Kelan tutkimuksen, Hankenin ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja:
Anna Kokko
Hankepäällikkö
Väestöliitto
Puh. 050 342 0572

s-posti: anna.kokko@vaestoliitto.fi

 

 
 
 

Isien ja äitien tasa-arvo tahdon asiana yrityksissä