Haemme talousjohtajaa

27.1.2020

Väestöliitto ry on sosiaali- ja terveysalalla toimiva merkittävä järjestö, joka edistää hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Olemme koko väestön asialla rohkeasti omien arvojemme pohjalta. Väestöliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana ja luotettavana tutkijana sekä tarjoaa tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja hyvien ihmissuhteiden rakentamiseen. Väestöliiton toiminnalla on myös kansainvälinen ulottuvuus. 

Väestöliitto-konserniin kuuluvat Väestöliitto ry, Kiinteistö Oy Kalevanpoika sekä Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy. Väestöliitto-konsernin taseen loppusumma vuonna 2018 oli 6 552 452 euroa ja työntekijämäärä on noin 60 henkeä. Tytäryhtiöissä on tämän lisäksi tuntipohjaisia työntekijöitä ja ammatinharjoittajia. Väestöliitto on perustettu vuonna 1941 ja meillä on 35 jäsenjärjestöä.


Nykyisen tehtävän haltijan siirtyessä eläkkeelle etsimme nyt uudistushenkistä ja Väestöliiton arvot omakseen kokevaa talousjohtajaa Helsinkiin.

Talousjohtajamme vastaa johtoryhmän jäsenenä konsernin taloushallinnosta, sen johtamisesta ja kehittämisestä. Tehtäviin kuuluvat mm. talouden ja rahoituksen strateginen suunnittelu, seuranta ja raportointi. Hän vastaa budjetoinnista, liiton hankkeiden laskentatehtävistä, konsernin ICT-asioista sekä erikseen sovittavista alueista konsernin henkilöstöhallintoon liittyen. Talousjohtaja osallistuu varainhankintaan toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän kanssa erityisesti yritysyhteistyön näkökulmasta. Talousjohtaja toteuttaa merkittävät tarvittavat palvelu- ja hyödykekilpailutukset yhdessä muiden avainhenkilöiden kanssa. Talousjohtajalla on myös esimiesrooli ja lisäksi talousjohtaja toimii konsernin yritysten hallitustehtävissä. Lopullinen tehtävänkuva määräytyy valittavan henkilön kokemuksen ja kiinnostuksen sekä Väestöliiton johdon roolien muutostarpeiden perusteella.

Hakemallamme henkilöllä on monipuolista kokemusta taloushallinnon johtotehtävistä ja henkilöstöhallinnosta ja ymmärrystä järjestökentän projektiluonteisesta rahoituksesta. Etsimämme talousjohtaja toimii sekä suunnittelun että käytännön tasolla strategian toteutuksen varmistamiseksi ja tarvittavien muutosten aikaansaamiseksi. Hänellä on vahvat yhteistyö- ja henkilöstöjohtamisen taidot. Järjestökokemuksen ohella eduksi katsomme kokemuksen yritysmaailman vastuutehtävistä sekä taloushallinnon modernisoinnista ja digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä.

Väestöliitto tarjoaa vastuullisen tehtävän, jossa olet mukana vaikuttamassa yhteiskuntaamme. Työyhteisömme nojaa määriteltyihin arvoihimme ja vahvuutenamme on perheystävällisyys. Etätyöt ovat osa arkeamme, työajat ovat joustavat ja myös vuosilomiesi ajankohtaan voit vaikuttaa. Pääset lisäksi vaikuttamaan oman tehtävänkuvasi sisältöön. Väestöliitto tarjoaa työntekijöilleen myös vuosittain koulutusta vahvan ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Rekrytointi toteutetaan yhteistyössä Azetsin kanssa. Jätä hakemus ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tehtävään välittömästi, mutta viimeistään 9.2.2020. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana. Lisätietoja tehtävästä antaa tarvittaessa Azetsilta Janne Laaksola, p. 050 476 2881.

 

 
 
 

Haemme talousjohtajaa