Perhevapaauudistus on oikeansuuntainen askel kohti perheystävällisempää yhteiskuntaa

25.2.2020

Päivärahamallin luonnoksessa (STM 5.2.2020) esitetyt tavoitteet ja ehdotukset ovat kannatettavia ja vastaavat pitkälti mm. Väestöliiton kevään 2019 hallitusohjelmaneuvotteluihin tekemää esitystä lasten ja perheiden monimuotoisten ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta. Väestöliitto toivoo, että hallituksen esityksen jatkovalmistelussa varmistetaan nyt annettujen ehdotusten täysimittainen toteuttaminen.

Ansiosidonnaisen vanhempainvapaan pidentäminen 13 kuukauteen on oikeansuuntainen toimenpide. Pidemmällä aikavälillä uutta perhevapaamallia tulee edelleen kehittää niin, että vanhempien yhteenlaskettu päivärahakausi on vielä nykyistä ehdotusta pidempi. Myös päivärahan tasoa tulee pidemmällä aikavälillä korottaa.

Väestöliitto kiittää sitä, että perheiden monimuotoisuuden huomioiminen etenee perhevapaauudistuksen myötä. Myös perhevapauudistuksen jatkovalmistelussa on huomioitava eri perhemuodot ja niihin liittyvät uudet käsitteet.

Samalla tulee konkretisoida uudistuksen yhteys varhaiskasvatukseen ja muuhun sivistystoimeen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, työlainsäädäntöön ja sosiaaliturvan uudistamiseen. Päivärahan käytön joustavuutta lisättäessä on muun muassa varmistettava, että lapselle on tarjolla varhaiskasvatusta niinä jaksoina, jolloin vanhemmat eivät käytä päivärahapäiviä. Syntyvyyden näkökulmasta minimipäivärahan korotus parantaisi yhtenä toimenpiteenä pienituloisten mahdollisuutta toteuttaa lapsitoiveensa. Perheellistymisen taloudellisia esteitä ja lapsiperheköyhyyden syitä tulee hallituskaudella ja sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä selvittää laajemminkin.

Perhepoliittisten tavoitteiden sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien tavoitteiden ohella on huomioitava myös terveyspoliittiset tavoitteet, kuten raskaussuojelu ja imetyksen mahdollistaminen työhön palaavalle vanhemmalle perheen niin toivoessa.

Suomalaiset perheet toivovat (Väestöliiton Perhebarometri 2018) lisää joustavuutta työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ja vanhempainvapaakausien jaksottamiseen. Päivärahamallin luonnoksessa olevat joustot kiintiöiden ajoituksessa ovat tärkeä edistysaskel. Pidemmällä aikavälillä Väestöliitto esittää, että joustojen käyttö mahdollistetaan kahta vuotta pidemmälle ajanjaksolle – aina lapsen kouluikään asti. Perhevapaauudistuksen rinnalla tarvitaan vahvoja toimia työelämän perheystävällisyyden vahvistamiseksi. Myös perheen ja opiskelun yhdistämismahdollisuuksia pitää parantaa.

Lisätiedot

Eija Koivuranta
Toimitusjohtaja, Väestöliitto
050 574 1775, eija.koivuranta(at)vaestoliitto.fi

 
 
 

Perhevapaauudistus on oikeansuuntainen askel kohti perheystävällisempää yhteiskuntaa