Suomen YK-järjestöt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukena

9.9.2020

Yhdistyneiden kansakuntien järjestöt Suomessa osoittavat tukensa HLBTIQ-yhteisölle. Väestöliitto on YK:n väestörahasto UNFPA:n kumppani Suomessa.

Yhdistyneiden kansakuntien järjestöt Suomessa osoittavat tukensa HLBTIQ-yhteisölle. Me olemme sitoutuneet ihmisoikeuksiin. Perusarvomme ovat tasa-arvo ja syrjimättömyys.  

Emme saa unohtaa HLBTIQ-ihmisiä koronaviruksen vastaisessa taistelussa. HLBTIQ-yhteisö kohtaa erityisiä haasteita tämän kriisin aikana. Esimerkiksi yhä useampi joutuu kohtaamaan väkivaltaa, kärsii mielenterveyshaasteista tai ei pääse sosiaalipalveluiden pariin tarkoituksenmukaisella tavalla. HLBTIQ-ihmisten oikeudet ja hyvinvointi tulee ottaa huomioon koronaviruksen torjuntatoimia suunnitellessa. On meidän kaikkien tehtävä vaatia muutosta ja pitää huolta siitä, että ketään ei syrjitä. 

Haluamme osoittaa tukemme HLBTIQ-yhteisölle. Toivomme kaikille merkityksellistä Pride-viikkoa, joka tukee muutosta kohti kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumista.  

  
Väestöliitto 
Suomen YK-liitto 
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto 
Suomen pakolaisapu 
Suomen UNICEF

 
 
 

Suomen YK-järjestöt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukena