Suomeen tarvitaan lainsäädäntöä tai viranomaisohjeet poikien ympärileikkauksesta

17.2.2014 klo 12:50

Kysymys poikien ympärileikkauksista nousee yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi aika ajoin. Jälleen keskustelua on virinnyt mediassa. On esitetty perusteluja lääketieteellisiä, uskonnollisia ja eettisiä argumentteja sekä leikkausten puolesta että vastaan.

Väestöliiton käsityksen mukaan Suomeen tarvitaan lainsäädäntöä tai viranomaisohjeet poikien ympärileikkauksesta. Väestöliitto on vaatinut viranomaisilta asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita.

Viranomaisohjeissa olisi otettava kantaa siihen, pitäisikö julkisen terveydenhuollon tehdä ympärileikkauksia ja millaista koulutusta edellytetään niitä tekeviltä henkilöltä, kun kyseessä on lääketieteellinen toimenpide. Tämä on tärkeää ympärileikattavien poikien terveyden suojelemiseksi, mutta myös ympärileikkauksia tekevien henkilöiden oikeusturvan vuoksi. Väestöliiton mielestä ei ole hyväksyttävää eikä Suomen oikeusjärjestelmän periaatteiden mukaista, että poikien ympärileikkausta säädellään maassamme vain tuomioistuinten ratkaisuilla.

Lapsen ruumiillisen koskemattomuuden suojaaminen on Väestöliiton mielestä ensiarvoisen tärkeää ja poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista olisi luovuttava. Se edellyttää asian ottamista huomioon muun muassa kotoutumiskoulutuksessa, valistus- ja tiedotustyötä sekä keskusteluja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Pelkkä kielto saattaisi johtaa lapsen edunvastaiseen tilanteeseen.

Väestöliitto ei suorita poikien ympärileikkauksia eikä niitä tehdä kenenkään toimesta Väestöliiton tiloissa.

Lue lisää: Vetoomus sosiaali- ja terveysministeriölle sekä oikeusministeriölle lainsäädännön ja / tai viranomaisohjeiden saamiseksi poikien ympärileikkauksesta allekirjoittajina myös Suomalainen lääkäriseura Duodecim ja Pelastakaa Lapset ry.

 
 
 

Suomeen tarvitaan lainsäädäntöä tai viranomaisohjeet poikien ympärileikkauksesta