Väestöliitto EU-vaaleissa: lapset, nuoret ja perheet

15.4.2014

Lasten, nuorten ja perheiden Eurooppaan 

Väestöliitto toteaa EU-vaaleja varten laatimassaan vaaliohjelmassa, että Euroopan väestö ikääntyy nopeasti ja samanaikaisesti Euroopan unionin maihin kohdistuu suuria hyvinvointihaasteita.
- Lapsettomuus lisääntyy ja ero toivotun ja toteutuneen lapsiluvun välillä kasvaa. Taloudellinen epävarmuus on lykännyt monien perheellistymistä. Alhainen syntyvyys kärjistää entisestään ikääntyvän väestön asettamia haasteita.

Väestöliiton mielestä EU:n päätöksenteossa ovat korostuneet taloudelliset arvot eikä niissä ole huomioitu tarpeeksi päätösten vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden elämään. Talouslama on lisännyt eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Tästä ovat kärsineet erityisesti nuoret ja heikommissa oloissa elävät lapsiperheet.

Väestöliitto asettaakin viisi teesiä, joiden avulla lasten, nuorten ja perheiden asema Euroopassa kohenee:

  • Työn ja perheen yhteensovittamisesta hyötyvät kaikki   
  • Maahanmuuttajilla on oikeus perhe-elämään 
  • Seksuaalikasvatus ja seksuaalioikeudet turvattava kaikille  
  • Lapsiperheköyhyyttä ehkäistään työllä, palveluilla ja sosiaaliturvalla 
  • Töitä ja koulutusta nuorille

Lue lisää

 
 
 

Väestöliitto EU-vaaleissa: lapset, nuoret ja perheet