Kaikkien lasten etu huomioitava

2.6.2014 klo 11:15

Yhteiskunnan on huolehdittava jokaisen lapsen oikeusturvasta. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsia ei saa laittaa eriarvoiseen asemaan hänen vanhempiinsa liittyvän syyn johdosta.

Suomen voimassa olevassa lainsäädännössä on useita kohtia, joissa sateenkaariperheiden lapset asetetaan muita heikompaan asemaan. Parhaillaan uudistettavana olevan isyyslain yhteydessä olisi mahdollista edistää naisparin perheeseen syntyvän lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa aivan merkittävällä tavalla. Tästä huolimatta Suomen hallitus on aikeissa jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä.

Oikeusministeriön työryhmä suositteli, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voitaisiin vahvistaa isyyslain nojalla ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Tällainen käytäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja lukuisissa muissa Euroopan maissa kuten Maltalla ja Espanjassa.

Naisparille syntyvän lapsen oikeusturva paranisi huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa olisi selvä jo syntymästä lähtien. Nykyisin lapsi saa oikeuden toiseen vanhempaansa vasta kun perheen sisäinen adoptio on vahvistettu. Tähän voi mennä useita kuukausia, jopa vuosi. Siihen asti lapsi on hyvin turvattomassa asemassa, jos toinen vanhemmista menehtyy tai vanhemmat eroavat.

Hallituksen on huolehdittava kaikkien lasten oikeusturvasta. Ei ole olemassa hyväksyttäviä perusteita lykätä naisparien lasten aseman parantamista tulevaisuuteen. Tuemme maanantaina 2.6. kello 17 Helsingissä järjestettävää mielenilmausta sateenkaariperheiden lasten oikeusturvan puolesta.

Mirjam Kalland, pääsihteeri, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry

Helena Hiila-O'Brien, toimitusjohtaja, Väestöliitto

 
 
 

Kaikkien lasten etu huomioitava