Nuorten asiat budjettiriihen fokukseen

30.8.2017

Hyväksytty Väestöliiton hallituksessa 29.8.2017

Väestöliitto esittää:

Nuorten asiat budjettiriihen fokukseen

Suomen satavuotisjuhlavuotena Väestöliitto korostaa sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteuttamista. Nuorten lisääntyvä epäluottamus tulevaisuuteen (Nuorisobarometri 2016) on käännettävä nuorten sukupolven tulevaisuuden uskoksi. Esitämme nuorten sukupolven aseman parantamista korjaamalla koulutuksen, sosiaaliturvan ja työelämän puutteita ja vinoutumia.  Yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vastaan on tuettava nuorten keinoja sosiaalisten suhteiden rakentamiseen. Myös uskallusta perheen perustamiseen tulee tukea.

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että kullekin sukupolvelle varmistetaan vähintään edeltävän sukupolven tasoiset toimintaedellytykset.  Erityisesti on nyt haettava parannuksia niiden nuorten tilanteeseen, jotka eivät opiskele eivätkä työllisty tai edes ilmoittaudu työnhakijoiksi. Nuorten kannalta tärkeillä politiikkalohkoilla tulee politiikan ja lainsäädäntötyön ja myös nuorten palvelujen ja tuen rahoituksen olla pitkäjänteistä siten, että nuoret saavat perustan suunnitella koulunkäyntiä ja opintoihin pyrkimistä sekä työelämään hakeutumista ja myös oman kodin, parisuhteen ja perheen perustamista. Tulevaisuuden uskon rakentamiseksi tarvitaan myös nuorten tarpeista lähtevien mielenterveyspalvelujen määrätietoista kehittämistä. 

Lisätietoja:

Minna Säävälä, perhetoimintojen johtaja, 040 573 6557
Tuija Rinkinen, Nuorten ja parien toimintojen johtaja, 050 590 3571

 

 
 
 

Nuorten asiat budjettiriihen fokukseen