Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto Raisa Cacciatorelle

15.9.2017

Mediatiedote 15.9.2017

Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto Raisa Cacciatorelle

Valtion Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myönsi tänään Elämäntyöpalkinnon Väestöliiton asiantuntijalääkärille Raisa Cacciatorelle. Hän sai palkinnon merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä terveen lapsuuden, nuoruuden ja vanhemmuuden edistäjänä.

Raisa Cacciatore on lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri, tietokirjailija ja luennoitsija. ”Lasten ja nuorten itsetunnon tukeminen, haasteelliset tunteet, aggressiokasvatus, seksuaalisuus ja murrosiän kuohunta sekä vanhempien ja koulun tuki kasvavalle nuorelle ovat Raisa Cacciatorelle tärkeitä aiheita. Hänet tunnetaan rohkeasta ja mutkattomasta esitystavasta, jolla aroistakin aiheista puhuminen tuntuu luontevalta. Hänen kirjansa, kirjoituksensa sekä luentonsa perustuvat tutkittuun tietoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen Väestöliiton asiantuntijalääkärinä”, todetaan palkintoperusteissa.

Väestöliitossa Raisa Cacciatore on kirjoittanut mm. erittäin suositut Kiukku- ja Kapinakirjat, jotka ohjaavat vanhempia lasten tunne-elämän haasteiden ja erilaisten kehitysvaiheiden kohtaamisessa.

– Kirjat vastaavat vanhempien tarpeeseen, miten kasvattaa kannustavasti, ilman kuritusta ja pelottelua. Samaa edistän tällä hetkellä #kannustusryhmän asiantuntijana. Uuden ajan kasvatuksessa lapsen itsetuntoa ja tunnetaitoja halutaan edistää, eikä tukahduttaa. Näin lapsi saa vahvat taidot pärjätä monenlaisissa tilanteissa ja muuttuvassa maailmassa, Raisa Cacciatore sanoo.

Cacciatore on puhunut aktiivisesti myös lasten seksuaalikasvatuksen puolesta. Väestöliiton internetsivuille on luotu kokonaisuus, joka keskittyy lasten seksuaalikasvatuksen tarpeeseen ja mahdollisuuksiin. – Kasvattajilta puuttuu tietoja ja taitoja pienten lasten iänmukaiseen seksuaalikasvatukseen.

Samoin ammattilaisten kirja ”Keho on leikki” on ollut erittäin suosittu, myös koska uusi varhaiskasvatuksen suunnitelma sisältää seksuaalikasvatuksen ja on kuntia velvoittava, hän toteaa.

Asiaan liittyen on julkaistu myös turvataitojuliste, jossa avataan niitä tietoja, taitoja ja asenteita, joita lapsi tarvitsee selviytyäkseen erilaisista omaan kehoon ja omiin rajoihin liittyvistä tilanteista. Juliste on tehty suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja kolmella saamen kielellä.

– Raisa Cacciatore on monipuolinen ja aktiivinen kasvatuksen asiantuntija ja luotettavan tiedon jakaja sirpaloituvan tiedonvälityksen maailmassa. Cacciatorea kuunnellessa niin rakentavan riitelyn keinot, ystävyyden pelisäännöt kuin arvokasvatuksen periaatteetkin ovat helppoja omaksua, palkinnon perusteluissa summataan.

Cacciatore toteaa itse, että elämäntyöpalkinto merkitsee hänelle suurta kunniaa ja huomionosoitusta. – Se työ, mitä teen vanhempien, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin eteen, on hyväksi nähty. Palkinto luonnollisesti kannustaa rohkeasti jatkamaan oman intuition ja arvojen viitoittamalla tiellä. Olen siitä todella kiitollinen!

**************

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoista opetus- ja kulttuuriministeriölle tekee Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, jonka tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä.

Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto.

 
 
 

Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto Raisa Cacciatorelle