Kärsiikö perheen talous, jos vanhempainvapaa jaetaan?

8.10.2018

Mediatiedote
Julkaisuvapaa 8.10.2018

Jäänkö jostain paitsi työpaikallani, jos jään kotiin lapsen kanssa? Miten työnantajani tai kollegat suhtautuvat, jos jään perhevapaalle? Miten poissaolo vaikuttaa perheemme talouteen? Miten saan päivät kulumaan ollessani lapsen kanssa kotona? Mitä minun tulee tehdä jäädäkseni kotiin hoitamaan lastani?

Perhevapaiden tasaisempi jakaminen äitien ja isien kesken lisääntyy Suomessa hitaasti. Kiintiöidyn vapaan käyttöönotto on lisännyt isien osallistumista, mutta silti kiintiöt eivät yksistään riitä, vaan tarvitaan myös muita houkuttumia. Korvaustaso, joustavuus vapaan pitämisessä, erilaiset työtilanteet sekä puolison tilanne vaikuttavat isien perhevapaiden pitämiseen. 

Oxford Researchin tekemässä vertailussa tarkasteltiin sitä, miten perheen talouteen vaikuttaa, kun vanhemmat jakavat vanhempainvapaat keskenään. ”Vertailussa selvisi muun muassa, että taloudellisesti kannattavin vaihtoehto perheille on jakaa perhevapaat tasaisesti vanhempien välillä silloin, kun tuloerot ovat kohtalaisen pienet. Tämä johtuu siitä, että verotuksen progressio tasaa nettotuloja tehokkaasti”, selvittää päällikkö Lassi Köppä Väestöliiton Perheystävällisesti töissä –hankkeesta.

Vain silloin, kun vanhempien väliset tuloerot ovat hyvin suuret, suurituloisimman vanhemman ei ole taloudellisesti kannattavaa käyttää laajasti perhevapaita. Toisaalta suurituloisemman vanhemman kokonaan käyttämättä jättämät perhevapaat laskevat perheen nettotuloatasoa kaikissa tuloluokissa. Perheen tulonmuodostukseen vaikuttaa tukien palkkatuloja kireämpi verotus sekä se, että tulojen kasvaessa vanhempainrahan suhde tuloihin pienenee.

"Tarvitaan positiivisia esimerkkejä ja malleja, jotka rohkaisevat työnantajien ja perheitä isien perhevapaiden pitoon. Asenteet ja vanhat toimintatavat istuvat tiukassa. Isän perhevapaalla olo opettaa koko perhettä ja tukee myös lapsen kehitystä, parisuhdetta ja vanhempien hyvinvointia. Hyvinvoiva isä on myös tyytyväisempi työntekijä”, sanoo projektipäällikkö Jonna Lampinen Mothers in Business –järjestöstä.

Isien perhevapaiden käytön tärkeyttä tukevat miesten omat kertomukset. ”Varttuneemmat miehet kertovat usein, että jos jotain tekisivät elämässään toisin, niin olisivat viettäneet enemmän aikaa lastensa kanssa. Vanhempainvapaiden pitäminen on siihen yksi oiva mahdollisuus”, toteaa toiminnanjohtaja Tomi Timperi Miessakeista.

Lisätietoja:

Lassi Köppä, hankepäällikkö, Väestöliitto, 040 759 3650
Jonna Lampinen, projektipäällikkö, Mothers in Business, MIB, 040 7725299
Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, Miessakit, 050 588 1687


Mothers in Business MiB ry, Väestöliitto ja Miessakit jalkautuvat syksyn aikana eri paikkakunnille kiertueen muodossa, teemalla ”Positiivista puhetta isien perhevapaista”. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa, jotka kertovat miten niissä on rohkaistu miehiä pitämään perhevapaita. Kiertue käynnistyy 8.10. Helsingistä UPM:ltä ja muita jo sovittuja paikkakuntia ovat 21.11. Turku (Turun Teknologiakiinteistöt) ja 26.11. Tampere (Gofore).

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 

Kärsiikö perheen talous, jos vanhempainvapaa jaetaan?