Suomalaisten hyvät elinvuodet lisääntyneet huimasti

26.2.2020

Väestötieteen vuosikirjan 54. numero on julkaistu.

Väestöntutkimuksen tuoreessa vuosikirja-artikkelissa tarkastellaan suomalaisten selviytymistä ja hyvien elinvuosien määrää pitkän ajan kuluessa. Hyvän elämän vuodet (Years of Good Life - YoGL) on Wienin yliopiston professorin ja Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital johtajan, professori Wolfgang Lutzin kollegoineen kehittämä uusi hyvinvoinnin mittari, jota artikkelissa sovelletaan Suomeen. Mittarin sekä muiden lähteiden avulla pyritään selvittämään, kuinka elämänlaatu on muuttunut Suomessa vuosisatojen aikana.

Saatavilla olevien pitkien aikasarjojen lisäksi Suomen tekee mielenkiintoiseksi suhteellisen nopea elämänlaadun kohoaminen. Suomi oli 1900-luvun alkupuolelle asti yksi Euroopan köyhimmistä maista, joka eli maatalousyhteiskunnassa ilman merkittäviä luonnonvaroja. Lisäksi maa koki vuosina 1867–1868 nälänhädän, jossa menehtyi lähes kymmenesosa väestöstä. Kuitenkin vain 150 vuotta myöhemmin Suomi on tunnettu hyvinvointivaltiona, jossa on korkeatasoinen koulutusjärjestelmä sekä useita kansainvälisestikin menestyneitä yrityksiä.

Reiter ja Lutz analysoivat artikkelissaan Suomen kehityksen menestystarinaa vuosisatojen läpi. Tavoitteena on löytää selityksiä sille, miten yhdestä Euroopan köyhimmästä maasta tuli yksi kehittyneimmistä ja hyvinvoivimmista.

Artikkelista käy ilmi, että vuosien 1860 ja 2015 välillä elinajanodote on noussut ja samalla on noussut myös odotettavissa olevien hyvien elinvuosien määrä. Kun 1860-luvulla syntyneellä oli edessään tuskin puolet hyviä elinvuosia, tämä osuus on noussut vuoteen 2015 mennessä lähes 90 prosenttiin.

Nyt ilmestyneessä vuosikirjassa tarkastellaan lisäksi Suomen laskenutta syntyvyyttä eri teorioiden kautta ja pohditaan, miksi talouden kehittyminen ei saanut kokonaishedelmällisyyden laskua pysähtymään. Lisäksi analysoidaan syntymäjärjestystä ja sen vaikutusta aikuisten lasten ja heidän vanhempiensa suhteisiin.

Vuosikirjan kaikki artikkelit avoimesti saatavilla verkossa

Väestötieteen vuosikirja on ilmestynyt vuodesta 1946 asti. Alussa lehteä julkaistiin suomeksi, mutta vuodesta 1969 lehti alkoi ilmestyä englanniksi. Vuosikirjaa on julkaistu kaikille avoimena Tieteellisten seurain valtuuskunnan Journal.fi-palvelussa vuodesta 2014.

Lehden vanhojen aineistojen digitointiprojekti toteutettiin Koneen Säätiön tuella. Lehden kotisivuilta löytyvät nyt kaikki vuosikirjan artikkelit aina vuodesta 1946 asti.

”Artikkelien saaminen avoimesti verkkoon avaa hienon mahdollisuuden tutustua suomalaisen väestöntutkimuksen historiaan”, toteaa lehden päätoimittaja Anna Rotkirch Väestöliitosta.

Lisätietoja:

Hans Hämäläinen, vieraileva toimittaja
hans.hamalainen(at)vaestoliitto.fi

Anna Rotkirch, päätoimittaja
+358 40 776 3086, anna.rotkirch(at)vaestoliitto.fi


Finnish Yearbook of Population Research, Vol. 54 (2019)

Väestötieteellistä vuosikirjaa julkaisee Väestöliitto yhteistyössä Suomen Väestötieteen Yhdistyksen ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa.

 
 
 

Suomalaisten hyvät elinvuodet lisääntyneet huimasti