Artikkelit

Tässä ovat kaikki julkaistut artikkelit. Voit selata niitä kategorioittain.

Eläkkeelle siirtyminen lisää vapaaehtoistyön tekemistä

Eliniän pidentymisen ja matalan syntyvyyden seurauksena Euroopan maiden väestörakenteet ikääntyvät. Ikäihmisten väestöosuuden kasvaessa nopeasti, keskeiseksi poliittiseksi tavoitteeksi on useissa maissa nostettu aktiivisen ikääntymisen tukeminen, jotta ihmiset pysyisivät toimeliaina...

Suomalaiset tuntevat itsensä yksinäisemmiksi kuin muut

Suomessa on enemmän yksinäisiä nuoria aikuisia kuin muissa Pohjoismaissa ja Virossa. Niin parisuhteessa elävät kuin sinkut kokevat meillä enemmän yksinäisyyttä. Surullinen tulos ilmenee Generations and Gender Surveyn tuoreesta vertailusta. Suomi osallistui tähän kansainväliseen...

Perhesuhteet, sosiaalinen media ja onnellisuus

Puolituttujen kuulumisia, tuntemattomia kasvoja, mielipidevaikuttajien ajatuksia. Sosiaalisen median uutisvirta vilisee niin sanottujen heikkojen sosiaalisten suhteiden välittämää informaatiota. Vaikka sosiaalinen media soveltuu erityisesti laajoissa verkostoissa viestimiseen ja verkostojen...

Ketkä asuvat lähellä sisaruksiaan myöhemmällä iällä?

Sisarukset ovat yleensä tärkeitä toisilleen koko elämänsä ajan. Mutta kuinka usein sisarukset asuvat lähellä toisiaan? Tutkimme tätä ruotsalaisten rekisteriaineistojen avulla. Havaitsimme, että lähellä asuva sisarus on yleisempi iäkkäämmillä aikuisilla, joilla ei ole muita...

Kolmen sukupolven perheet ja resurssikilpailu esiteollisessa Suomessa

Esiteollisessa Suomessa oli tavallista, että kolme sukupolvea asuivat saman katon alla. Tavallisesti isän puoleiset isovanhemmat asuivat samassa taloudessa poikansa ja tämän perheen kanssa, mutta äidin puolen isovanhempien asuminen tyttärensä perheen kanssa ei sekään ollut tavatonta.