Tukesi on meille tärkeä! Tule mukaan tukemaan Malawi-hankettamme.

Voit soittaa keräyspuhelimeen 0600 1 9898. Puhelun hinta on 10,18 euroa + pvm/puhelu
 

Väestöliitto on toiminut Malawin maaseudulla yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja kumppaneiden kanssa vuodesta 1998 lähtien. Työn tarkoituksena on ollut seksuaaliterveyspalveluiden saatavuuden ja laadun lisääminen sekä ihmisten seksuaaliterveystiedon lisääminen. Erityisesti on panostettu seksitautien ehkäisyyn, perhesuunnitteluun, turvalliseen äitiyteen sekä nuorten erityistarpeiden huomioimiseen.

Vuodesta 2013 työtä on tehty Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa ja 2017 mukaan liittyi Marttaliitto.

Päätavoitteena on tyttöjen koulunkäynnin edistäminen ja heidän seksuaaliterveytensä parantaminen. Näihin tavoitteisiin pyritään muun muassa lisäämällä tietoa seksuaaliterveydestä ja vahvistamalla positiivisia roolimalleja.

Kouluilmapiiriä parannetaan koulukiusaamista vähentämällä ja tukioppilastoimintaa kehittämällä. Olennainen osa työtä on paikallisten yhteisöjen asenteiden muuttaminen tyttöjen koulunkäyntiä tukevaksi sekä naisten toimeentulomahdollisuuksien parantaminen.

Kaikki käytännön aktiviteetit toteuttaa malawilainen CYECE-järjestö (Center for Youth Empowerment and Civic Education). Hankealueinamme ovat Dedzan ja Mangochin läänit.

Lisätietoja:

Laura Lipsanen
+358 40 180 1116
laura.lipsanen(at)vaestoliitto.fi

Rahankeräyslupa Suomessa (poikkeuksena Ahvenanmaa): RA/2018/1119.